19370409 - Lotsverket.

Lotsverket.

Lotsverket har av hemmansägarna Hugo Olsson och Gustaf Olsson för 300 kr. inköpt ett för verkets behov erforderligt markområde om 2,000 kvm. av Landsnäsa nr 1 i Fårö socken.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80