19370407 - HEMSE BIO - Familjens hemlighet.

HEMSE BIO - Familjens hemlighet.
Olof Winnerstrand, Kotti Chave, Karin
Swanström, Birgit Tengroth, m. fl. i rollerna.

Inte på länge har man sett en så lyckad svensk film.
Barntillåten.Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78