19370407 - Barnförsäkring

Barnförsäkring

beslöt Hemse erkända sjukkassa vid sammanträde på måndagen införa från och med 1 juli. Beslutet skall konfirmeras av ordinarie stämma i slutet av månaden.Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78