19370406 - Fastighets- o. lösöreauktion i Väte.

Fastighets- o. lösöreauktion i Väte.

MÅNDAGEN DEN 12 APRIL kl. 1 e. m. låta dödsbodelägarna efter J. P. Larsson, Isome, genom offentlig auktion försälja dödsboets fastigheter och lösegendom, varav nämnas: Möbler såsom byråer, dambyrå, antik byrå, d:o spegel, stolar, bord, skänkar, sängar, soffa, gungstol, kistor, väggur, porslin och glas. Snickarebänk och d:o verktyg m. m.
Kl. 2 e. m. utbjudes fastigheterna 9/200 mtl. Isome, 1/128 mtl. Rovalds, 1/128 mtl. Isome samt för annans räkning 11/144 mtl. Myra i Mästerby om c:a 15 tnl. skogsmark samt 4 tnl. åker. Villkoren vid utropet. Fastigheterna visas före auktionen efter tillsägelse vid Theodor Petterssons, Sigsarve, Viklau. Tel. Bjärges 15 b.
Å lösegendomen betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 okt. 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77