19370406 - Idrott och Sport.

Idrott och Sport.

Orientering för bilan
blir det den 9 maj, i det att G. M. C. K. då för första gången tävlar om den nyligen uppsatta Fylgiapokalen. Tävlingen är öppen även för bilister icke tillhörande G. M. C. K., men endast medlemmarna i klubben tävla om själva pokalen.
Den 23 maj går årets första rundbanetävling på A. T med G. M. C. K. som arrangör. En hel del motorcykelförare från fastlandet skall inbjudas. Rundbanetävlingen kommer även att omfatta lättviktsmotorcyklar, om tillstånd därtill erhålles av vederbörande myndigheter.
Som tävlingssekreterare i G. M. C. K. fungerar som förut Gösta Harding, vilken jämväl omvaldes till styrelseledamot vid G. M. C. K:s årsmöte.

Tyngdlyftning i Slite.
En tyngdlyftningstävling hölls i Slite lördagen den 3 april med Tingstäde T. K. som arrangör. Tynglyftningsintresset i Slite tycks vara dåligt, ty publiken var fåtalig. Tävlingen hölls i form av en klubbmatch i de tre lätta klasserna. De tomma bänkarna uppmuntrade inte lyftarna men trots detta gjordes en del goda prestationer.
Fjäderviktarna tävlade i enarmsgrenarna, och där vann som väntat Malmkvist med sammanlagt 200 kg., vilket är lika mycket som distriktrekordet, 2) Boberg 187,5 kg. Lättviktarna tävlade i tvåarmsgrenarna. Liljegren debuterade så bra, att han vann på 225 kg., 2) Söderström 217,5 kg. Mellanvikterna hade enarmsgrenarna på sitt program, och där vann Jonsson på 222,5, 2) Norrby 210. Tingstäde T. K. hade i saknad av sina bästa lyftare ödfjäll och Lindahl lyckats förvärva svenska juniormästaren i lättvikt Gösta Hellström. Han avslutade tävlingen med alla fem grenarna, där han nådde mycket bra resultat, sammanlagt 402,5 kg., som endast är 2,5 sämre än svenska rekordet.Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77