19370403 - Epidemirapporten

Epidemirapporten

för senare hälften av mars månad upptager 9 fall av skarlakansfeber, därav 4 i Visby, 4 i Källunge och 1 i Vallstena, 1 fall av gulsot i Havdhem samt 17 influensafall å skilda delar av landsbygden.Gotlands Allehanda
Lördagen 3 April 1937
Nr 75