19370403 - Torrläggningen.

Torrläggningen.

K. m:t har beviljat statsbidrag med 520 kr. till Hammars dikningsföretag i Fårö socken. (P.)Gotlands Allehanda
Lördagen 3 April 1937
Nr 75