19370403 - Mellersta Gotlands andelsmejeriförening

Mellersta Gotlands andelsmejeriförening

har nu framlagt sin berättelse för år 1936.
Det framgår av denna berättelse, att föreningen vid sina mejerier och skumstationer under det gångna året invägt 19,500,252 kg. mjölk mot 19,631,757 kg. närmast föregående år.
På de olika mejerierna och skumstationerna fördelar sig denna mjölkmängd på följande sätt;
Visby 3,787,443 kg. (år 1935 3,996,140 kg.),
Havdhem 2,961,526 kilogram (2,888,909 kg.)
Stånga 2,016,344 kg. (2,051,863 kg.),
Hemse 1,796,957 kg. (1,726,073 kg.),
Isums 1,519,809 kg. (1,437,755 kg.),
Martebo 1,382,918 kg. (1,281,412 kg.),
Barlingbo 1,201,859 kg. (1,244,288 kg.),
Skäggs 1,124,485 kg. (1,092,235 kg.),
Bjärges 1,053,674 kg. (1,081,959 kg.),
Larsarve 939,837 kg. (1,101,663 kg.),
Etelhem 877,311 kg. (947,526 kg.) och
Roma 838,109 kg.
För den invägda oskummade mjölken har betalats kr. 2,255,820: 11, vilket i medelpris till leverantörerna under året utgör 11,57 öre pr kg. mot 10,76 öre pr kg. föregående år och 9,95 öre år 1934.
I mjölkavgifter har under året till Svenska mejeriernas riksförening inbetalts kr. 376,657: 12 och i prisutjämningsbidrag har erhållits kr. 706,717: 76, vilket utgör ett överskott av kr. 330,060: 64.
Vid Barlingbo och Havdhem har tillverkats 702,547 kg. smör och under året har försålts 694,190 kg. till ett värde av kr. 1,503,373: 68 eller pr kg. kr. 2,16,6. Riksnoteringen å runmärkt smör har under året varit i medeltal kr. 2: 21.
Osttillverkningen har under året uppgått till. 115,519 kg. helfet och 10,164 kg. halvfet ost.
Räkenskaperna balansera å ett belopp, av kr. 2,581,480: 12 och som vinst för året redovisas ett belopp av kr. 234: 72. Föreningens fonder uppgå till kr. 97,290: 71.
Årsstämman kommer att hållas å Stadshotellet härstädes den 24 dennes.Gotlands Allehanda
Lördagen 3 April 1937
Nr 75