19370402 - Landsbygden. Follingbo.

Landsbygden.

FOLLINGBO, 1 april.
Postförhållandena förbättras. Från och med denna månads ingång kommer Follingbo och Akebäck att få daglig postgång. Posten medföljer buss från Visby vid 4-tiden på eftermiddagen och avlämnas vid Svejde, varefter lantbrevbäraren tar hand om densamma att utdelas längs vägen genom Follingbo och Akebäck. Brev, som läggas i brevlådan vid handelsboden nere i socknen, medtagas av brevbäraren till Svejde, varefter de medfölja bussen till Roma f. v. b. med tåg.
Lantbrevbäraren Karl Pettersson, Dede, som tjänstgjort i 22 år på linjen Visby—Follingbo—Akebäck, har nu avgått och efterträtts av Rickard Jonsson, Hägdarve i Akebäck, som i dag övertagit befattningen.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 April 1937
Nr 74