19370216 - Död. Emilia Johansson.

Att vår älskade moder Emilia Johansson f. Klaver, levnadsår; avled den 15 febr. i sitt 62 levnadsår; sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, syskon, släkt och många vänner, varder härmed tillkännagivet.
Högbro i Halla den 16 febr. 1937.
John—Sigrid.
Henning—Elsa.
Gunborg.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38