19370216 - Revisorer vid riksbankskontoret.

Revisorer vid riksbankskontoret.

Stockholm, 16 febr. (TT. Spec.) Riksdagens valmän för utseende av revisorer för riksbankskontoren ha vid kontoret i Visby valt till revisorer f. d. riksdagsman Hugo Karlström, Tingstäds, landstingsman Herman Engström, Slite, f. d. riksdagsman Th. Hansen, Bonsarve, och handlanden P. S. Lindstedt, Klintehamn, samt suppleanter nämdeman K. V. Palmqvist, Bomarve, Barder, redaktör C. O. Nilsson, Visby, agronom A. G. Olofsson, Visby, tch drätselkassör Hj. Nilsson, Visby.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38