19370216 - Fiskaredagar

Fiskaredagar

komma att hållas i Närs folkskola under tiden 22-26 febr, och i Ronahamns folkskola den 24 febr.—1. mars. Programmet upptager föredrag och diskussioner. Fiskeriintendenten dr Chr. Hessle håller föredrag om Våra vanligaste fiskars tillväxt och vandringar samt öm Vår nuvarande fiskerilagstiftning. Fiskeriinstruktör T. Gustafsson föreläser om Några resultat av fiskmärkningarna, Vad är en förening?, Om överläggningar och beslut, om Avsättningsfrågor. samt — i Ronehamn — även om inläggning och insaltning av strömming. Om de fackliga fiskareorganisationerna och deras arbetsuppgifter samt om de ekonomiska fiskförsäljningsföreningarna och deras verksamhet håller ombudsman Karl Martin föreläsningar, och vandringsrättare V. Andersson talar om fiskets binäringar. Vid båda mötena kommer landshövding Rodhe att tala fredagen den 26 febr., då han också avslutar fiskaredagen i När.
Dagarna äro helt avgiftsfria och föreläsningarna hållas i När mellan kl. 5 och 7 och i Ronehamn mellan kl. 4 och 7.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38