19370216 - Landsbygden. Anga.

Landsbygden.

Anga, 15 febr.
En högtidlig begravning ägde rum här i Anga kyrka den 12 dennes då stoftet efter avlidna fru Amalia Ekman, maka till handlanden A. W. Ekman härstädes, fördes till den sista vilan. Kistan inbars i kyrkan under tonerna av en sorgmarsch, och placerades på katafalken. Därpå sjöngs psalmen 598: "Närmare Gud till dig", varpå pastor Sahle förrättade jordfästningen, samt höll en dödsbetraktelse med anslutning till Uppenbarelseboken 7 kap., 9-17 vers. Därefter sjöngs psalmen 667: vers 4. Kistan utbars så till graven och sänktes i griften, här framträdde pastor Sahle och höll en uppbygglig och gripande betraktelse varefter sjöngs sista versen av psalmen 204. En rik blomsterskörd hade sänts till båren och bland kransarna märktes en från Anga kyrkliga syförening med lila band. Den nedlades av fröken Signe Stenqvist och bar inskription: Tack för gott samarbete. Den döda har i livstiden varit en verksam medlem i Anga kyrkliga syförening, som hon tillhört en längre tid och där hon även gjort stora uppoffringar så väl för kyrkans som för missionens sak. Frid över hennes minne.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38