19370216 - Landsbygden. Näs.

Landsbygden.

NÄS, 15 febr.
Gotländska missionsförbundets bibelskola som i år är förlagd till Näs, tog sin början i dag kl. 11 f. m. i missionshuset. Efter det traditionella välkomstkaffet hälsade pastor Skogwik eleverna välkomna till Näs. Korta anföranden höllos sedan av flera talare. Förbundets ordf., hr Josef Jakobsson, Stånga, talade å förbundets vägnar och hälsade såväl lärare som elever välkomna till bibelskolan. Pastor M. Jakobsson, Visby, gav några anvisningar angående bibelskolan, pastor E. Lund-blad och hr Oscar Wessman anknöt till några minnen från gångna tiders bibelskolor. Församlingens ordf. hr Oscar Lindqvist talade å hemmens vägnar, där eleverna komma att bo under den tid kursen pågår. Lärare blir pastor M. Jakobsson, Visby, biträdd av past. E. Lundblad och E. N. Skogwig. Kursen omfattar fyra veckor och avslutningen blir den 14 mars.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38