19370217 - Död. Bror Adolf Sigismund Pettersson.

Min käre make, vår fader Bror Adolf Sigismund Pettersson avled stilla idag efter ett långt lidande i sitt 47:de levnadsår.
Innerligt sörjd och saknad av oss, bröder och syster, övrig släkt
och vänner.
Havdhem den 17 febr. 1987.
Anna.
Anders. Inga-Britt.
Anna-Greta. Beda.

Sv. Ps. 348: 1.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1937
N:r 39