19370217 - Tack. ANTON EKMAN.

Tack.
Till alla som visat vänlighet vid min makas sjukdom samt för alla blommor och kransar vid hennes bår framföres härmed mitt hjärtliga tack.
Anga den 17 febr. 1937.
ANTON EKMAN.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1937
N:r 39