19370217 - Andelsslakteriets distriktsmöten.

Andelsslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls igår i bygdegården i Vallstens, där de närvarande hälsades välkomna av nämdeman Lennart Pettersson, Gudings, vilken därefter utsågs att leda dagens förhandlingar. Andelsslakteriet representerades av direktör Edv. Wahlgren och nämdeman Percy Falk, Kännungs i Hellvi.
Till ortsombud valdes: för Vallstena A. Thomsson, Bjärga, med Lennart Pettersson, Gudings, som suppleant, för Källunge Henning Andersson, Säggeby, och Einar Thomsson, Skäggstäde, för Ekeby Arvid Eriksson, Medebys, och Otto Pettersson, Stenstugårds, för Fole Harald Danielsson, Vatlings, och J. Lövgren, Bondarve,
för Gothem Sigurd Eriksson, Fjärdinge, och Adolf Johansson, Busarve, för Hörsne med Bara B. Hellgren, Hallgårds, och Albin Hallgren, Anderse, för Boge Erik Johansson, Lauritze, och J. A. Sandelius, Aner, för Bäl A. Hultberg, Stenstu, och G. Gutenberg, Gute.
Stämman diskuterade därefter slaktdjurshandeln och beslöt i likhet med övriga distriktsmöten biträda slakteristyrelsens alternativ I i förslaget angående försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel.



Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1937
N:r 39