19370217 - Landsbygden. Havdhem.

Landsbygden.

HAVDHEM, 16 febr.
Folkpartiets ungdomsavdelning för Hemse med omnejd håller om lördag kväll sitt månadsmöte å kaféet härstädes med föredrag av bokhandi. Helge Carlsson, Hemse, diskussion m. m. Förutvarande och nya medlemmar äro välkomna.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1937
N:r 39