19370218 - Rymmaren från S:t Olofs sjukhus återfunnen.

Rymmaren från S:t Olofs sjukhus återfunnen.

Den natten mellan måndag och tisdag i denna vecka från familjevården i Stenkyrka avvikne patienten vid S:t Olofs sjukhus i Visby Manfred Axel Elias Lövqvist återfanns sent på onsdag kväll och återfördes till sjukhuset. De från sjukhuset omedelbart vidtagna efterforskningarna hade på grund av meddelanden, som inkommo tack vare efterlysningen i radio, koncentrerats på trakten av Slite och Fårösund, där välvilligt bistånd lämnades såväl av ortspolisen som av enskilda personer. Vid femtiden på onsdag eftermiddag observerades den avvikne några kilometer norr om Fårösund av en man från Gaustäde, som hade något ärende nedåt stranden. Efter denna uppgift kunde den avviknes spår följas ned till stranden, där han vid elvatiden på kvällen anträffades stående under ett träd. Såvitt man kan bedöma har han icke ådragit sig nämvärt men under sina irrfärder.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40