19370222 - Laga skifte i Follingbo.

Laga skifte i Follingbo.

Överlantmätaren i länet har förornat distriktslantmätaren i Gotlands norra distrikt att verkställa laga skifte å skogsmarken till Follingbo sockens andra skifteslag. Ansökan om igångsättande av detta skifte har å kronans vägnar ingivits av jägmästaren i Linköpings revir.Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43