19370222 - Landsbygden. Havdhem.

Landsbygden.

HAVDHEM, 22 febr.
Folkpartiets ungdomsavdelning för Hemse med omkrets höll i lördagskväll sitt ordinarie månadsmöte å kaféet härstädes under god tillslutning av medlemmarna. Det annonserade föredraget blev på grund av sjukdom inhiberat, i stället påbörjades ett studium av professor Bertil Ohlins bok: "Fri eller dirigerad ekonomi". Dessutom förekom omväxlande program, och kaffe dracks under gemytlig stämning. Tre nya medlemmar anslöto sig till föreningen. Dessutom meddelades att fil. kand. Nils Netz, Stockholm, lovat sin medverkan vid ett offentligt möte, som framdeles kommer att hållas. Nästa möte hålles i Hemse.Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43