19370223 - Fiskedagarna i När

Fiskedagarna i När

togo i går sin början i Närs skola. De äro anordnade av hushållningssällskapet i samarbete med Närs östra och Kapellets fiskareföreningar och pågå måndag, tisdag, torsdag och fredag med början kl. 5 e. m. och trenne föreläsningar dagligen.
Gårdagens föreläsningar höllos av fiskeriinstruktör Torsten Gustavsson, som talade om resultaten av fiskmärkningarna samt vidare om föreningsarbete, och i dag tala vandringsrättare Andersson och hr Gustavsson.
På torsdag kväll talar ombudsman Karl Martin om fiskareorganisationer och fiskförsäljningsföreningar och på fredag fiskeriintendenten dr Chr. Hessle, varefter avslutningen förrättas av landshövding Rodhe.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1937
N:r 44