19370224 - Död. Lars Oskar Pettersson.

Vår älskade Make och Far f. d. Lantbrukaren o. Kyrkovärden Lars Oskar Pettersson, född vid Wikarve, Wiklau, har i dag i sitt 96 levnadsår ingått i den eviga vilan. Bevarad i tacksamt minne av oss, barnbarn och barnbarnsbarn.
Sjonhem 23 febr. 1987.
Hulda Pettersson.
Barnen.

Så somnar jag glad i Ditt heliga namn,
Du vakar tills dag sig tänder.
När morgon upprinner, då är jag i hamn,
och skådar mitt hemlands stränder,
och kysser med outsäglig fröjd
de genomborrade händer.

Ps. 17:15.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1937
N:r 45