19370224 - Landsbygden. Hogrän.

Landsbygden.

HOGRÄN, 20 febr.
Bröllop firades i dag vid Alvede, då Adelina och Theodor Båtelsson bortgifte sin dotter Gurli med hr Einar Johansson från Stenkurnia. Vigseln förrättades i Hogräns kyrka av komminister Erik V. Amer, vilken även höll ett hjärtligt lyckönskningstal till de nygifta.
Som bruttbonde fungerade handlanden Knut Dahlström, Vall, och som bruttöverska fru Ellen Jacobsson, Alvede. Följande tärnor och marskalkar uppvaktade brudparet: Lisa Johansson—Martin Olsson, Elin Johansson—Nils Pettersson, Maj Johansson—Wsllin Holmstedt, Maj Holmberg—Walter Tuftström, Brita Rudin—Nils Lundell, Sonja Holmstedt—Karl Pettersson. Brudnäbbar voro Gerd Holmberg och Bojan Larsson.
På kvällen hade en stor skara ungdom samlats för att se brud, och då brudparet vid halvniotiden var ute och visade sig, brakade skottsalvorna och skallade hurraropen. Ett vackert fyrverkeri avbrändes även till brudparets ära.
Heder f. ö. åt den ungdom, som kom för att se brud och som uppförde sig så mönstergillt. Till sist ett hjärtligt tack till värdfolket.
En gäst.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1937
N:r 45