19370225 - Förplägnadsanstalten i Tingstäde.

Förplägnadsanstalten i Tingstäde.

Militärbefälhavaren på Gotland anhåller hos k. m:t om bemyndigande att förnya förordnandet för löjtnanten i armén, fanjunkaren i Gotlands infanterikårs reserv J. T. Karlsson såsom uppbördsman vid förplägnadsanstalten i Tingstäde för tiden 1 juli 1937-30 sept. 1940. Enligt militärbefälhavarens mening är Karlsson synnerligen lämplig för befattningen. (P.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1937
N:r 46