19370226 - Fiskedagarna i När

Fiskedagarna i När

ha fått en omkastning i programmet, så att ombudsman Karl Martins föredrag om strömmingsreglering och fiskarnes organisationer hålles först på lördagen. I anslutning till föredragen beredes tillfälle till diskussion.Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47