19370226 - Karl Eriksson 70 år.

Karl Eriksson 70 år.

Sjuttio år fyller på måndag en inom den gotländska frikyrkorörelsen mycket känd person, pastor Karl Eriksson i Näs.
Karl Eriksson är född vid Källgårds i Stenkumla och övertog vid 21 års ålder Homa gård, som hans föräldrar inköpt. Vid sidan av sin dagliga gärning nedlade han ett energiskt arbete inom baptistsamfundet, till vilket han anslutit sig vid 16 års ålder. Han var föreståndare för Stenkumla baptistförsamling och verkade även som predikant. Men han intresserade sig också för de allmänna angelägenheterna, valdes redan 1890 till ordförande i sin sockens fattigvårdsstyrelse och tillhörde även taxeringsnämden därstädes. I politiken representerade han en radikal uppfattning, som han sedan alltjämt behållit genom åren. Ar 1902 blev han uppsatt som kandidat vid andrakammarvalet för de frikyrkliga och liberala valmännen i södra häradet.
År 1912 lämnade han emellertid sitt jordbruk och antog kallelse som baptistpastor i Kårsta i Uppland, vilken befattning han sedan utbytte mot en liknande i Knivsta. Även här gjorde han sina insatser i den politiska verksamheten och satt under åren 1914-21 som de frisinnades representant i Stockholms läns landsting.
Han återvände emellertid till Gotland år 1921 och bosatte sig då i Gothem. Sedan år 1930 arrenderar han ett jordbruk vid Sigleivs i Näs. Fortfarande är han verksam inom baptisternas arbete, i distriktsföreningen har han tillhört styrelsen i 20 år, han var en av stiftarne av Gotlands soldatmissionssällskap, i 40 år har han varit söndagsskollärare och i blåbandsverksamheten har han också tagit aktiv del. I frikyrkliga samarbetskommittn är han medlem sedan år 1921. Hans inlägg i förekommande debatter äro alltid sakliga och icke utan skärpa, men han är personligen fridsam till sin läggning och har många vänner. Sin 70- årsdag passerar han med en vitalitet, som mången har skäl att avundas honom.Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47