19370219 - Bröt ryggen vid fall från träd.

Bröt ryggen vid fall från träd.

En olyckshändelse inträffade vid niotiden i går förmiddag vid Bössegårda i Hogrän. Telefonreparatören Gottfrid Pettersson från Visby, som var sysselsatt med att rödja undan grenar o. d. längs telefonlinjen, hade just satt fast ett stag i ett träd, då han från cirka 5 meters höjd störtade till marken. Pettersson, som hade stolpskor på sig, hade tydligen råkat trampa på murken gren, som brustit. Den lantbrukare, som begärt arbetets utförande, telefonerade omedelbart till telegrafjommissarien, vilken i sin tur skickade ut ambulansen, som hämtade Pettersson och förde honom till lasarettet. Där konstaterades ryggradsbrott, men någon fara för den skadades liv torde icke föreligga.Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41