19370417 - Landsbygden. FOLLINGBO.

Landsbygden.

FOLLINGBO, 16 april.
För missionsverksamheten hade metodistförsamlingens syförening här i går kväll anordnat försäljning. Denna inleddes med och bön psalmsång av past. P. Thorsén, vilken ock höll en kort betraktelse över Dav. 116 ps. Försäljningen av de många och praktiska syarbetena sköttes av past. Thorsén, De närvarande bidrogo med god köplust, varför försäljningen fick ett givande resultat. När det hela slutförts, frambar past. Thorsén ett tack till alla, som bidragit och visat offervilja vid denna missionsstund vilken avslöts med ps. "Herre signe du och råde".
Vårbruket pågår här, i huvudsak med gödningsspridning och lättharvning. På några av de större gårdarna har eådden tagit sin början.Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87