19371213 - Maria Olivia Lundin

Maria Olivia Lundin f. Lindbom

Maria Olivia Lundin f. Lindbom

Att Gud efter sitt allvisa råd till sig i dag hemkallat min ömt älskade maka och vår moder Maria Olivia Lundin f. Lindbom, i sitt 80:de levnadsår. Sörjd och saknad av mig, barn, barnbarn, barnbarnsbarn, tillkännagives härmed.
Norrgårda i Hellvi den 12 dec. 1937.
Petter Lundin.
Barnen.Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289