19371217 - Fårösundsbefästningen.

Fårösundsbefästningen.

Marinförvaltningen har vänt sig till k. m :t med framställning att åtgärder skola vidtagas för att förhindra obehöriga att beträda befästningsområdena å Gotland (Fårösund). Ambetsverket begär bemyndigande att anordna stängsel kring områdena. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293