19371217 - Landsbygden. HAMRA.

Landsbygden.

HAMRA, 15 dec.
Rödakorsfest hade i måndags anordnats av den nybildade Hamra-kretsen av Svenska Röda Korset i härvarande skola. Kretsens ordf. hr Axel Jakobsson hälsade alla välkomna och redogjorde för kretsens blivande arbetsuppgifter. Tal. nämnde som första uppgift läkarundersökning av skolbarnen samt att kretsstyrelsen hade beslutat utreda frågan om tandvård för skolbarnen. Därefter höll folkskollärare Axel Gislestam ett föredrag om Röda korsets uppkomst och ut- veckling. Sedan inträdde Lucia, åtföljd av sex tärnor, som sjöngo Luciasången och bjödo samtliga besökare på kaffe.
Slutligen förekom försäljning av skänkta paket Som avslutning sjöngs en psalmvers.
Den ekonomiska behållningen av festen blev ett välkommet tillskott till kassan. Det kan även nämnas att kretsen nu räknar ett 40-tal medlemmar.Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293