19371220 - Ingen bättre postgång Slite-Boge.

Ingen bättre postgång Slite-Boge.

Postdirektionen anser sig f. n. icke kunna tillstyrka en framställning om anordnande av postföring med busa från Slite till gårdarna Viken, Friggårds, Tjelders och Norrgårda i Boge socken. Någon post av större omfattning förekommer endast under sommarmånaderna. I vanliga fall beräknas förekomma i medeltal 9 brev och 9 tidningar per tur till gårdarna.Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 december 1937
N:r 295