19371223 - Sliteläkarens sjukresor.

Sliteläkarens sjukresor.

Länsstyrelsen anhåller hos medicinalstyrelsen om förordnande för provinsialläkaren i Slite distrikt att även under år 1938 företa tjänsteresor till Fårösund och Friggårds på Fårö.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 december 1937
N:r 298