19371227 - Sanatoriet får radioanläggning.

Sanatoriet får radioanläggning.

 

Togs för första gången i bruk julafton.
Tuberkulossjukstugan i Follingbo har i dagarna fått en ny radioanläggning installerad och denna kunde på julaftonen för första gången tagas i bruk till stor glädje för patienter och personal.
Den stora anläggningen omfattar hörlurar till var och en av de 25 patienterna samt dessutom högtalare i matsal och sköterskerum. Apparaterna äro levererade av Aga-Baltic och installationen har verkställts av firman Hedströms Eftr. i Visby. Dein har dragit en kostnad av c:a 1,300 kr. och detta belopp har huvudsakligen anskaffats på frivillighetens väg av landshövdingen, som tagit initiativet till denna anordning till patienternas förströelse och trevnad. En del bidrag ha också erhållits av fonder, som stå till direktionens för tuberkulossjukstugan förfogande.
Som redan nämnts har radioanläggningen av patienter och personal blivit mottagen med stor glädje, naturligt nog. Dessa ha också bett att genom tidningen få framföra sitt tack till såväl landshövdingen som till alla, som på ett ellir annat sätt bidragit till denna vackra julpresent till tuberkulossjukstugan.Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300