19371231 - Stor auktion i Follingbo.

Stor auktion i Follingbo.

TISDAGEN DEN 11 JAN. kl. 10 i. in. låter AXEL NYSTRÖM, KALLINGS, till följe fastighetens försäljning och avflyttning genom offentlig auktion avyttra sin lösegendom, varav nämnes: Kreatur: en häst, vallack, 12 år, 6 st. mjölkkor, nykalvade och kalvfärdiga, 2 tjurar, 2 och 1 år, nötkreaturen reaktionsfria. Redskap: 2 vändplogar, 2-skärig skumplog, spetsplog, mullfösa, hästhacka, 2 kultivatorer, sladdharv, ringvält. 80 pinnharv, 19 biliars såningsmaskin, slåttermaskin, hästräfsa, 2 par arbetskälkar, kälkrack, 2 arbetsvagnar, lastdragare, höhäckar, sättare, svänglar, arbetsselar, transportflaskor, fältässja, 1,400 kg. korn, en del möbler och inre lösöre m. m. För annans räkning försäljes byrå, skänkar, bord, stolar, väggur, symaskin, väv med tillbehör, köttina m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till 1 okt. 1938 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 december 1937
N:r 304