1938

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
10381128 - Borgareföreningen i Visby 1948
10381128 - Den moderna utvecklingsläran 1323
10381128 - Död. Brita Kristina Thimgren. 1619
10381128 - Död. Inrid. 2091
10381128 - Från A. 7 till luftvärnet. 2036
10381128 - Från hamnen. 2131
10381128 - Hemse 2168
10381128 - Hur blir vädret? 1367
10381128 - I hamn med 30 graders slagsida. 2401
10381128 - Klintehamn 2175
10381128 - Kommunalombud för socknamna inom Forsa ting 1876
10381128 - Landsbygden. Alskog. 1583
10381128 - Landsbygden. Hangvar. 1438
10381128 - Landsbygden. Roma. 1804
10381128 - Landsbygden. Stånga. 1852
10381128 - Läroverksfesten 1767
10381128 - Legala notiser. 1746
10381128 - Lysning 1965
10381128 - På Blåbandshögtid i Ardre kyrka. 1528
10381128 - Petterkvist 1670
10381128 - Rättegångssaker. 1707
10381128 - Röda Kvarn - Gabrielle. 1934
10381128 - ROXY - Uppror i Öknen. 1857
10381128 - Sångsällskapet N. S. 1414
10381128 - Särskild skatt på förmögenheter 1520
10381128 - Skogsauktion. 1226
10381128 - Slite Båtklubb 1976
10381128 - Statsbidrag av nåd? 1576
10381128 - Två ordinarie småskollärarinnetjänster 1507
10381128 - Vem har hittat ett bilhjul? 1604
19380104 - Arbetarsmåbruksstatslånen. 1334
19380104 - Deltagande. KARL PETTERSSON. 1277
19380104 - Död. Hjalmar Stengård. 1348
19380104 - Död. Petter Andersson. 1253
19380104 - Dödsfall. 1263
19380104 - Drätselkammarens kommittéer. 1147
19380104 - En registratorstjänst 1163
19380104 - Evangeliska alliansen 1275
19380104 - Folkmängden på Gotland. 2196
19380104 - Förlovning 1159
19380104 - Gotlands trupper. 1170
19380104 - Gotlänningar, sörmlänningar 1321
19380104 - Guldbröllop 1160
19380104 - HANSA - Skicka hem nr 7. 1244
19380104 - Hektarskördarna på Gotland 1139
19380104 - Hemse. 1349
19380104 - Idrott och sport. 1456
19380104 - Klintehamn. 1355
19380104 - Kronohäktet. 1185
19380104 - Kungörelse. 1147
19380104 - Lummelunda hushållningsgille 1431
19380104 - Lungtuberkulosen hos de värnpliktiga. 1017
19380104 - Motorseglaren Engeline alltjämt borta. 996
19380104 - Petterkvist 1502
19380104 - Sjömanshuset. 1039
19380104 - Slite. 1107
19380104 - Tulluppbörden 977
19380104 - Vackra siffror i 1937 års betskörd. 1019
19380104 - Vigsel 1292
19380105 - Aktiebolaget Gotlands Bank 991
19380105 - De vpl:as tjänstgöring. 897
19380105 - Fängelsestatistik. 941
19380105 - Folkmängden på Gotland. 1637
19380105 - Från hamnen. 876
19380105 - Handelsregistret för Visby stad. 934
19380105 - Idrott och sport. 1244
19380105 - Landsbygden. Eke. 1147
19380105 - Landsbygden. Etelhem. 1050
19380105 - Landsbygden. Fole. 1098
19380105 - Landsbygden. Gammelgarn. 1151
19380105 - Landsbygden. Gerum. 1163
19380105 - Landsbygden. Näs. 1156
19380105 - Landsbygden. Rone. 961
19380105 - Landsbygden. Stånga. 1010
19380105 - Petterkvist 1430
19380105 - Provpredikan i Rute och Bunge. 1138
19380105 - REGINA - Bröder i Kvadrat. 1116
19380105 - Sällskapet D. B. V. 1043
19380105 - Sällskapet U. D. 1130
19380105 - Sextioårshyllning. 1115
19380105 - Svår olycka vid cementfabriken. 963
19380105 - Till godo män 1088
19380107 - Arbetslösheten. 921
19380107 - Beväringen återkommen. 909
19380107 - De vinddrivna tyska fiskarna tacka. 1217
19380107 - Död. ELIAS. 1085
19380107 - Dödsfall. 949
19380107 - Domkyrkokören 927
19380107 - En högtidlig medaljöverlämning 1101
19380107 - En kurs för söndagsskollärare 952
19380107 - En lyckad söndagsskolfest 911
19380107 - Fartygskatastrof i gotländska farvatten? 1126
19380107 - Fest för militärerna vid I. 18 och A. 7. 931
19380107 - Förlovning 938
19380107 - Förordnanden att verkställa växelprotester. 1356
19380107 - Från hamnen. 937
19380107 - Fridlysning av rara växter. 955
19380107 - Hyllad sextioåring. 1029
19380107 - Idrott och sport. 1120
19380107 - Kommunala ersättningar i Fleringe. 1003
19380107 - Läkarna. 948
19380107 - Landsbygden. Ala. 1170
19380107 - Landsbygden. Alva. 1049
19380107 - Landsbygden. Burs. 1073
19380107 - Landsbygden. Fröjel. 1044
19380107 - Landsbygden. Gothem. 971
19380107 - Landsbygden. Lärbro. 1006
19380107 - Lösöreauktioner i Lokrume. 994
19380107 - Nya klagomål på Fårösunds postförbindelser. 994
19380107 - Odd fellowlogen S:t Klemens julfest 904
19380107 - Petterkvist 1463
19380107 - Rättegångssaker. 986
19380107 - Rute hushållningsgille 978
19380107 - Sjuttiofem år 1069
19380107 - Skolorna börja. 933
19380107 - Smyrnaförsamlingen 910
19380107 - Stadsfullmäktige 862
19380107 - Till e. o. folkskollärare 1046
19380107 - Tysken kommer att utvisas? 930
19380107 - Visby Skrivmaskinsaffär. 894
19380112 - Ändringsarbeten i Alskogs kyrka. 1041
19380112 - Apropos cementfabrikens jubileum. 956
19380112 - Auktioner å virke, ved, hö, och halm. 1363
19380112 - Branden i Biskopsgården 879
19380112 - Deltagande. OSCAR JACOBSSON. 898
19380112 - Död. BRITTA. 971
19380112 - Död. Karl Eric Olofsson. 949
19380112 - En musikgudstjänst 1114
19380112 - Falskt alarm 893
19380112 - Från hamnen. 925
19380112 - Gotlands skytteförbunds styrelse 934
19380112 - Gotlands trupper. 975
19380112 - Gotländska gårdar. 1191
19380112 - Häktad för inbrottsstöld. 1010
19380112 - Klintehamn. 1038
19380112 - Konkurs. 1033
19380112 - Landsbygden. Ardre. 1051
19380112 - Landsbygden. Eke. 1096
19380112 - Landsbygden. Hablingbo. 969
19380112 - Landsbygden. Kräklingbo. 982
19380112 - Landsbygden. Lye. 1011
19380112 - Landsbygden. Stånga. 1000
19380112 - Landsbygden. Väte. 949
19380112 - Lanthamnstaxorna. 1275
19380112 - Modern folklig hembygdsvård. 1127
19380112 - Petterkvist 1399
19380112 - REGINA - Flygarna i Dödens dal. 1050
19380112 - Restaureringen av Ala kyrka. 1093
19380112 - Skördad i unga år. 940
19380112 - Stipendier. 933
19380112 - Visby läroverk. 968
19380113 - Äldre grundmur i Ala kyrka? 1301
19380113 - Från hamnen. 949
19380113 - HANSA - Den falske Sherlock Holmes. 1093
19380113 - Hur Gotlandsstudenter hade det i Uppsala på 1750-talet. 979
19380113 - Inspektor vid byggmästarekursen. 937
19380113 - Landsbygden. Burgsvik. 1061
19380113 - Landsbygden. Dalhem. 1184
19380113 - Landsbygden. När. 1263
19380113 - Militärt. 927
19380113 - Petterkvist 1457
19380113 - ROXY - På toppen. 1070
19380113 - Slite. 1010
19380113 - Visby läroverk. 966
19380115 - A.-B. Visby Motorcentral 881
19380115 - Andliga vården vid armén. 934
19380115 - Avd. 144 Gnistan av S. G. U. 998
19380115 - Död. Ferdinand Svensson. 932
19380115 - Död. Karl Stenqvist. 929
19380115 - Dödsfall. 1082
19380115 - Dyrortsgrupperingen. 844
19380115 - Förlovning 989
19380115 - Fotspåren i snön röjde tjuven. 1178
19380115 - Från hamnen. 892
19380115 - Gotlands trupper. 1001
19380115 - Gott år för Visby hamn. 1080
19380115 - Idrott och sport. 983
19380115 - Landsbygden. Guldrupe. 1209
19380115 - Petterkvist 1370
19380115 - REGINA - Flickorna från Gamla sta'n. 1123
19380115 - ROXY - På toppen 1034
19380115 - Vävskolan börjar. 942
19380117 - A.-B. Karta & Oaxen köper mark. 1073
19380117 - Arbetslöshetskommitté i Follingbo. 1081
19380117 - Åter en vinst till Gotland. 841
19380117 - Död. Amanda Josefina Liljegren. 1080
19380117 - Död. Hjalmar Carlsson. 1067
19380117 - Död. Jakob Johan Johansson. 1090
19380117 - Död. Tor Sillén. 914
19380117 - För låga löner vid Visby systembolag? 918
19380117 - Från hamnen. 874
19380117 - Idrott och sport. 1040
19380117 - Johan Johansson, 1122
19380117 - Klintehamn. 1067
19380117 - Landsbygden. Alva. 1084
19380117 - Landsbygden. Fårö. 1065
19380117 - Landsbygden. Fröjel. 1082
19380117 - Landsbygden. Gothem. 1054
19380117 - Landsbygden. Havdhem. 1208
19380117 - Lotspersonalens prickningsersättning. 1188
19380117 - Lysning 904
19380117 - Medgiven namnändring. 1039
19380117 - Printz-ätten överlägger om släktfrågor. 938
19380117 - Skogsauktion i Rone. 1027
19380117 - Systembolaget tår bygga. 945
19380117 - Till den sista vilan 1048
19380117 - Tor Sillén Död. 919
19380117 - Vid fältskjutning i Endre 1168
19380117 - Visby sjömanshus. 874
19380118 - Belysningen vid stadens infartsvägar 889
19380118 - Busstrafiken utanför öster omlägges. 993
19380118 - Död. Jakob Niklas Persson. 1029
19380118 - Elströmsdistributionen vid Vible och Gustafsvik. 1176
19380118 - En nu djupbrunnapump 896
19380118 - Födelsedagar. 1026
19380118 - Förlovning 1196
19380118 - Hyllad på 50-årsdagen. 992
19380118 - Justerarna. 929
19380118 - Klas Hora anlöper Visby. 916
19380118 - Kungörelse. 1000
19380118 - Kursen för jordbrukare 1900
19380118 - Landsbygden. Alskog. 1156
19380118 - Landsbygden. Anga. 1193
19380118 - Landsbygden. Burgsvik. 1080
19380118 - Landsbygden. Fårösund. 1089
19380118 - Landsbygden. Fleringe. 1092
19380118 - Landsbygden. Gerum. 1144
19380118 - Landsbygden. Lau. 1002
19380118 - Landsbygden. Rute. 1018
19380118 - Landsbygden. Silte. 1099
19380118 - Landsbygden. Tofta. 1050
19380118 - Landsbygden. Vamlingbo. 948
19380118 - Petterkvist 1503
19380118 - Redovisning 1033
19380118 - ROXY - En sjöman går iland. 1086
19380118 - Till den sista vilan 960
19380118 - Torgkommitténs förslag 922
19380118 - Upprensningen av Visby hamn 945
19380119 - Arméns svingårdar, och bagerier. 835
19380119 - Byggnadskursen i Visby, 1288
19380119 - Död. Anna Maria Norman. 1239
19380119 - Död. J. P. Johansson. 1116
19380119 - Död. Klas Petter Oskar Klasson. 1132
19380119 - Dödsfall. 1156
19380119 - Epidemirapporten 1108
19380119 - Exekutivt 1008
19380119 - Fartygsolyckan vid Gotska Sandön. 1071
19380119 - Femtio år 1121
19380119 - Fjäderfädagen i Hemse. 1043
19380119 - Hemse. 1101
19380119 - I en kurs i hönsskötsel 965
19380119 - Idrott och sport. 1005
19380119 - Klintehamn. 1006
19380119 - Landsbygden. Dalhem. 1121
19380119 - Landsbygden. Fide. 1270
19380119 - Landsbygden. Fröjel. 980
19380119 - Landsbygden. Gothem. 972
19380119 - Landsbygden. Hogrän. 1023
19380119 - Landsbygden. Lärbro. 1062
19380119 - Landsbygden. Ljugarn. 945
19380119 - Landsbygden. Näs. 1100
19380119 - Landsbygden. Roma. 1003
19380119 - Landsbygden. Vamlingbo. 943
19380119 - Man plöjer den 19 januari! 911
19380119 - Missionsmöten vid artillerikåren. 781
19380119 - Ny Röda korskrets. 1077
19380119 - På sin femtioårsdag 1013
19380119 - Petterkvist 1439
19380119 - Rättegångssaker. 1069
19380119 - REGINA - Flykten över gränsen 1038
19380119 - Sjukvårdskorpralskolorna. 837
19380119 - Slite. 1039
19380119 - Stor lösöreauktion 967
19380120 - Anstånd med rivning. 920
19380120 - Bevakningsstyrkan i Tingstäde. 1186
19380120 - Biskop Rundgrens dödsbo skiftat. 899
19380120 - December var kall. 868
19380120 - Deltagande. ANNA MARIA ESKELUND. 823
19380120 - Död. August Larsson. 1010
19380120 - Död. Gustaf Wilhelm Roos. 933
19380120 - F. landshövding Gustaf W. Roos 906
19380120 - Fastighets- och lösöreauktion. 1011
19380120 - Förordnande av verksläkare. 855
19380120 - Från hamnen. 895
19380120 - Fyrmästarebefattningen vid Ölands norra udde. 1338
19380120 - Hejde pastorat. 979
19380120 - Hemse. 1075
19380120 - Hushållningsgillenas sammankomster. 1065
19380120 - Idrott och sport. 1000
19380120 - Inbrott i Slöjdskolan. 898
19380120 - Kungörelse. 901
19380120 - På sin sextioårsdag 977
19380120 - Petterkvist 1349
19380120 - Riksbankens avbetalningslån 859
19380120 - ROXY - Alla tiders högform. 1025
19380120 - Slite. 1046
19380120 - Tuberkulosepiemien i Hablingbo. 943
19380122 - Apoteket i Visby. 856
19380122 - De smittsamma husdjurssjukdomarnas bekämpande. 1231
19380122 - Den ekonomiska föreningsrörelsens utveckling på Gotland. 1095
19380122 - Död. Bror-Allan. 1014
19380122 - Död. Emil Hallin. 1104
19380122 - Död. Karl Wilhelm Svanborg. 862
19380122 - Död. Konrad Levander. 941
19380122 - Död. Mathilda Lovisa Norrby. 985
19380122 - Dödsfall. 900
19380122 - Egyptens utrikesminister 951
19380122 - En högtidlig sorgeakt 986
19380122 - Exekutiv auktion. 1040
19380122 - Fjäderfädagen i Hemse. 1085
19380122 - Förstärkt portion vid Tingstäde. 1028
19380122 - Från hamnen. 896
19380122 - Gotlands militärförening 858
19380122 - Gotländska kyrkvärdar på rådslag. 1042
19380122 - Gudstjänsten vid A 7 930
19380122 - Halmauktion i Klintehamn. 944
19380122 - HANSA - En läkares ansvar 946
19380122 - Härmed kungöres 890
19380122 - Hushållningsgillena. 1280
19380122 - Idrott och sport. 860
19380122 - Inskrivning av värnpliktiga 1083
19380122 - Jordbrukarekursens avslutning. 941
19380122 - Kätting och wire i propellern. 872
19380122 - Landsbygden. Alskog. 930
19380122 - Landsbygden. Garda. 866
19380122 - Landsbygden. Rone. 863
19380122 - Landsbygden. Sundre. 1012
19380122 - Landsbygden. Vamlingbo. 917
19380122 - Petterkvist 1314
19380122 - REGINA - Den farliga leken 1071
19380122 - Skidkurs i Storlien. 796
19380122 - Slagsmålet i Malmö hamn. 985
19380122 - Till gravens ro 1168
19380122 - Vårpromenadpremiär i Visby. 927
19380122 - Vid Drottning Desiderias arbetsskola 813
19380122 - Vid intendenturkåren 847
19380122 - Visby biskopsgård. 932
19380125 - Biskopsgården i Visby vid 1700-talets mitt. 1193
19380125 - Biskopsgårdens brand. 856
19380125 - Bogserångaren Thor får ersättning? 791
19380125 - Fastighetsauktion i Hejde. 971
19380125 - Femtio år 999
19380125 - Från hamnen. 780
19380125 - Fyrplatserna. 1065
19380125 - Gotlands läns brandförsäkringsförening Hjälpsamhet 995
19380125 - Grisbilen hamnade i diket. 981
19380125 - Hamndirektionen 861
19380125 - Hushållningsgillena. 1033
19380125 - Idrott och sport. 999
19380125 - Landsbygden. Burgsvik. 964
19380125 - Landsbygden. Ekeby. 1012
19380125 - Landsbygden. Garda. 911
19380125 - Landsbygden. Gothem. 1016
19380125 - Landsbygden. Kräklingbo. 975
19380125 - Landsbygden. Näs. 1252
19380125 - Landsbygden. Östergarn. 911
19380125 - Landsbygden. Rute. 929
19380125 - Landsbygden. Tingstäde. 1031
19380125 - Landsbygden. Väte. 915
19380125 - Lärbro kyrka får donation. 1075
19380125 - Lina myrs torrlägningsföretag. 990
19380125 - Lustresa till Danzig, Zoppot och Gdynia 804
19380125 - Petterkvist 1422
19380125 - Rättegångssaker. 1239
19380125 - Semesterförslaget ur jorda brukets synpunkt. 882
19380125 - Sjuttio år 1022
19380125 - Slite. 893
19380125 - Tillstånd till gårdfarihandel 1378
19380125 - Tullverket. 804
19380126 - Byråföreståndaren jur. kand. Axel Axelman 1002
19380126 - De postala förhållandena i Fårösund. 1025
19380126 - Den 7-åriga folkskolan 905
19380126 - Död. Anna Elisabeth Jakobsson. 984
19380126 - Död. Anna Laurentina Karlsson. 850
19380126 - Död. ROSA. 962
19380126 - Domen står fast. 898
19380126 - En nittioåring. 961
19380126 - Från hamnen. 835
19380126 - Gotlands trupper. 862
19380126 - Gotlands underofficerssällskap 906
19380126 - Hemse. 1056
19380126 - Hotande olycka vid Slite cement. 1120
19380126 - Hushållningsgillena. 1127
19380126 - Josef Jakobsons 50-årsdag. 1063
19380126 - Källungetjuven dömd. 1051
19380126 - Kemiska stationen bör bibehållas. 912
19380126 - Klintehamn. 999
19380126 - Lina myrs torrläggning. 1048
19380126 - Nordergravar iståndsättes som reservarbete. 872
19380126 - Petterkvist 1404
19380126 - Rackartyg och nidingsdåd. 880
19380126 - Radiobyråns licensstatistik 866
19380126 - REGINA - Krigets Vanvett. 973
19380126 - ROXY - Kunna dessa ögon ljuga? 956
19380126 - Slite Cement köper ny lastångare. 1007
19380127 - Anbud å virke 900
19380127 - Död. Adolf Gadd. 1169
19380127 - Död. August Bohlin. 1188
19380127 - Död. Maria Söderblom. 1182
19380127 - Dödsfall. 1068
19380127 - Ett oväntat dödsfall 1051
19380127 - Femtio år 1014
19380127 - Från hamnen. 855
19380127 - Hamntaxa för Ljugarns fiskehamn 948
19380127 - Hemse. 997
19380127 - Hushållningsgillena. 1005
19380127 - Hyllningarna på 50-årsdagen 990
19380127 - Läkarna. 930
19380127 - Landsbygden. Burgsvik. 1118
19380127 - Landsbygden. Burs. 1147
19380127 - Landsbygden. Garda. 996
19380127 - Landsbygden. Halla. 1084
19380127 - Landsbygden. Lau. 954
19380127 - Landsbygden. Näs. 1046
19380127 - Landsbygden. Öja. 1033
19380127 - Landsbygden. Sanda. 957
19380127 - Lantmätarna. 833
19380127 - Östra Vulkaniseringsverkstaden 887
19380127 - På sin nittioårsdag 964
19380127 - Pastoralvården i Rone. 881
19380127 - Petterkvist 1362
19380127 - Stenkumla pastorat. 979
19380127 - Visby lasarett. 865
19380128 - Återinträde på stat? 874
19380128 - Auktion 959
19380128 - Auktion i Hemse. 990
19380128 - Auktion i Sjonhem. 996
19380128 - Auktion i Stånga. 993
19380128 - Besvär. 907
19380128 - Branden vid Strömma Yllefabrik. 1035
19380128 - Död. Josefina Olofsson. 964
19380128 - Elektrisk belysning i Klinte kyrka. 911
19380128 - En olycklig omkörning. 1137
19380128 - Fastighets- och lösöreauktion i Sanda. 930
19380128 - Från hamnen. 895
19380128 - Genom frivillig auktion 1017
19380128 - Härmed kungöres 852
19380128 - Ingen sökande till lektoratet. 880
19380128 - Inskrivning av värnpliktiga 853
19380128 - Landsbygden. Bunge. 1117
19380128 - Landsbygden. Vall. 1024
19380128 - Lediga rullföringsområdestjänster. 978
19380128 - Lösöreauktion 1023
19380128 - Lotsstyrelsens markförvärv på Stora Karlsö. 1114
19380128 - På sjuttioårsdagen 944
19380128 - Petterkvist 1401
19380128 - Prästerliga förordnanden och förflyttningar. 1102
19380128 - ROXY - Indianöverfallet vid Powder River. 979
19380128 - Sextio år 1066
19380128 - Sjukt ombord. 964
19380128 - Skarpskjutningen och sjöfarten. 1037
19380128 - Slite 1078
19380128 - Ständiga förordnanden sons fjärdingsmän. 1179
19380128 - Till Gotlands Hästuppfödare. 1669
19380128 - Vid årets inskrivningsförrättningar 1157
19380129 - Ångfartyget Brabant, 977
19380129 - Deltagande. GUSTAF JOHANSSON. 972
19380129 - Deltagande. MATILDA NORRBY. 1147
19380129 - Död. Knut Frans Vilhelm Pettersson. 1010
19380129 - Dödsfall. 1022
19380129 - Enligt kungl. kungörelse 1079
19380129 - Fint tjurköp. 1325
19380129 - Från hamnen. 1224
19380129 - Furirutbildning i pansarvärnstjänst. 981
19380129 - Gotlands trupper. 1018
19380129 - Gotlandsbankens bruttovinst ökad i fjol. 865
19380129 - Hushållningsgillena. 991
19380129 - Inga anmälningar om vanhävd. 919
19380129 - Inskrivningsrevisionerna. 934
19380129 - John Winqvists jordafärd. 1001
19380129 - Kungörelse. 1111
19380129 - Landsbygden. Fårösund. 1369
19380129 - Landsbygden. Havdhem. 1415
19380129 - Landsbygden. Källunge. 1317
19380129 - Likvidsanmaning. 1258
19380129 - Ny Carl XIII:s riddare. 1082
19380129 - Petterkvist 1622
19380129 - Stråfoderhandeln är livlig 1201
19380129 - Trafiken Visby—Visborgs slätt. 1033
19380129 - Tullen. 933
19380131 - Anbud å virke. 1119
19380131 - Arméns stamhästbestånd. 853
19380131 - Auktion i Hangvar. 998
19380131 - Biskopsgårdens återappbyggande. 835
19380131 - Bröllop 1075
19380131 - Byggnadsföreningen Furväpplingen 925
19380131 - Carl Haase död. 876
19380131 - Debiterings- och uppbördslängder 830
19380131 - Deltagande. JACOB PERSSON. 775
19380131 - Död. Anna Möller. 781
19380131 - Död. Carl Haase. 821
19380131 - En högfidlig begravning 1048
19380131 - För förfalskning 872
19380131 - Frågodagsförrättning 885
19380131 - Från hamnen. 751
19380131 - Gotlands underofficerssällskap 743
19380131 - Gotlandsbil stulen i Stockholm. 751
19380131 - Gotländska missionsförbundet jubilerar. 982
19380131 - Handelsbankens avdelningsstyrelse. 737
19380131 - HANSA - Sol över Sverige. 941
19380131 - Hästavelsläreningens verksamhet fortsättes. 739
19380131 - Högmässan i domkyrkan 723
19380131 - Hushållningsgillena. 1011
19380131 - Hushållningssällskapet. 732
19380131 - I. 18:s värmeledning besiktigas. 714
19380131 - Idrott och sport. 1102
19380131 - Kustartilleriförsvaret å Gotland. 855
19380131 - Landsbygden. Bunge. 954
19380131 - Landsbygden. Näs. 897
19380131 - Landsbygden. Stånga. 825
19380131 - Landsbygden. Vamlingbo. 772
19380131 - Legala notiser. 723
19380131 - Lösöreauktion 871
19380131 - Medgiven namnändring. 778
19380131 - Nykterhetsnämndernas förening. 1011
19380131 - På sin sjuttioårsdag 813
19380131 - Petterkvist 1309
19380131 - ROXY - Spioncentral Stockholm. 941
19380131 - Scouterna anordna arbetsläger vid Skälsö? 881
19380131 - Sjömanshuset. 746
19380131 - Slite. 1074
19380131 - Till avläggande av studentexamen 773
19380131 - Tjänstebrevsrätt för beställsnämndsordförande. 728
19380131 - Vigsel 1052
19380131 - Virkes- och ved auktion i Vall. 820
19380131 - Virkesauktion i Eskelhem. 854
19380131 - Visby Bio - Charlie Chan på olympiaden. 831
19380131 - Visby Skyttegille 710
19380131 - Vrakdelarna voro icke från Engeline. 832
19380308 - Ett Kallt bad. Promenad på vågbrytaren. 1185
19380308 - Försvunnen bil. 1335
19380311 - Dödsolyckan i Fårösund. 1830
19380312 - Gotlands artillerikår helt motoriserad. 1392
19380312 - Såghusbrand i Ardre. 1562
19380316 - Bil kolliderar med hästskjuts vid Sylfaste. 1643
19380318 - Bil kolliderar med motorcykel. 1282
19380323 - Tyganstalten för de gotländska truppförbanden. 1805
19380326 - Eldsvåda i Ljugarn. 1421
19380326 - En mystisk olyckshändelse. 1257
19380328 - Kom i vägen för en personbil. 1618
19380328 - Vid arbete på en såg i Västkinde 1675
19380329 - Båda benen avslagna vid stenras. 1166
19380329 - Vad som hände på Salvorev år 1888. 2401
19380330 - Fälttjänstövningar Gotland runt. 1484
19380405 - Auktion Västkinde. 1061
19380405 - Besiktning av Nunnan. 937
19380405 - Bunge distrikt 1273
19380405 - Cykel- och motorcykel ordonnanser. 912
19380405 - Förordnanden i Vänge och Sjonhems pastorat. 1081
19380405 - Gatorna på Furulund. 959
19380405 - Genom exekutiv auktion, 1101
19380405 - Hemse. 1146
19380405 - Hyllningar. 1189
19380405 - Idrott och sport. 897
19380405 - Kontraktsprosten Kihléns mässkrud till Rute kyrka. 890
19380405 - Landsbygden. Alva. 903
19380405 - Landsbygden. Garda. 993
19380405 - Landsbygden. Hellvi. 927
19380405 - Landsbygden. Hogrän. 997
19380405 - Landsbygden. Levide. 953
19380405 - Landsbygden. När. 1358
19380405 - Landsbygden. Näs. 1164
19380405 - Landsbygden. Öja. 1184
19380405 - Landsbygden. Östergarn. 969
19380405 - Landsbygden. Roma. 1011
19380405 - Landsbygden. Rone. 822
19380405 - Landsbygden. Sundre. 1177
19380405 - Landsbygden. Vallstena. 1087
19380405 - Lotteridragning. 870
19380405 - Lyckad tävlingsdag i Alskog. 1087
19380405 - Marschen mot Barcelona. 1858
19380405 - Nytt kollektivavtal 869
19380405 - Petterkvist 1678
19380405 - Rättegångssaker. 2016
19380405 - Reparationerna på Gotlandstruppernas byggnader. 755
19380405 - Restaurering i restaurang. 941
19380405 - Rute Röda korskrets 894
19380405 - S. k. vädersolar 830
19380405 - Sextio år 1066
19380405 - SLU 1252
19380405 - Solbryggor i kallbadhuset. 790
19380405 - Statsutskottets besök i går. 830
19380405 - Större strömuttag från Gotlands kraftverk. 955
19380405 - Visby stifts prästsällskap 883
19380406 - A. K. undersöker öppna marknadens löner. 825
19380406 - AUKTION 872
19380406 - Bjärges distrikt 1106
19380406 - Död. Hildur Johansson. 1136
19380406 - Död. Johan Olsson. 924
19380406 - Död. Mina Öhman. 805
19380406 - Död. Rolf Einar Stenquist. 791
19380406 - Dödsfall. 962
19380406 - En bönstol, 919
19380406 - Fastighets- och lösöreauktion. 971
19380406 - Från hamnen. 940
19380406 - Gotlands bank. 1058
19380406 - Gotlands luftskyddsförenings årsmöte 695
19380406 - Gotlands trupper. 1126
19380406 - HEMSE 933
19380406 - Idrott och sport. 870
19380406 - Korsbetningstyndens beskrivning kommer inom kort. 727
19380406 - Kustartillerikåren. 894
19380406 - Landsbygder. Burgsvik. 951
19380406 - Landsbygder. Hejdeby. 794
19380406 - Landsbygder. Vall. 840
19380406 - Landsbygder. Västkinde. 856
19380406 - Lärbro bör vara provinsialläkarens stationsort. 999
19380406 - Övningar utom förläggningsorten 1203
19380406 - Petterkvist 1534
19380406 - Sällskapet D. B. V. 742
19380406 - Staden klagade förgäves. 894
19380406 - Statsutskottets gotlandsresa. 649
19380406 - Stor möbelaktion i Slite. 891
19380406 - Till löjtnant i armén 659
19380406 - Tjänsten vid flickskolan utlyses ånyo. 737
19380406 - Värnpliktsskifte vid I 18. 674
19380406 - Vildkaninen alltjämt en landsplåga på Gotland. 710
19380406 - Visby arbetarekommun 748
19380406 - Visby Högre Flickskola. 764
19380407 - Arbetena vid kustartillerikåren. 839
19380407 - Arbetslösheten på Gotland. 771
19380407 - Artillerikåren får standar. 653
19380407 - Auktion i Othem. 762
19380407 - Bärgningsångaren Herakles, 691
19380407 - Bröllop 679
19380407 - Död. Amanda Hulthén. 751
19380407 - Död. Maria Ahlström. 1139
19380407 - Död. Otto Pettersson. 756
19380407 - Dödsfall. 824
19380407 - Elström inom Vibleområdet. 1092
19380407 - En stämningsfull begravning 680
19380407 - En tysk jagare 1771
19380407 - Flygfält vid Visby 921
19380407 - Från Bio till Bio. 718
19380407 - Från hamnen. 654
19380407 - Godemansed 846
19380407 - Gotlands fångvårdsförening 692
19380407 - Gotlands marindistrikt. 659
19380407 - HANSA - Gentleman efter midnatt. 769
19380407 - I här fört föreningsregister 962
19380407 - I här fört handelsregister 928
19380407 - Ingen parkering vid Kruttornet. 807
19380407 - KLINTEHAMN. 1039
19380407 - Kronoskogarna på Gotland. 734
19380407 - Landsbygden. Alskog. 924
19380407 - Landsbygden. Fardhem. 1508
19380407 - Landsbygden. Follingbo. 863
19380407 - Landsbygden. Fröjel. 763
19380407 - Landsbygden. Garda. 914
19380407 - Landsbygden. Grötlingbo. 1066
19380407 - Landsbygden. Hörsne. 856
19380407 - Landsbygden. Lärbro. 806
19380407 - Landsbygden. Levede. 726
19380407 - Landsbygden. Roma. 885
19380407 - Landsbygden. Vallstena. 895
19380407 - Landsbygden. Vamlingbo. 835
19380407 - Manskapsskåp till I. 18. 702
19380407 - Petterkvist 1457
19380407 - Rekognosceringar å Gotland. 676
19380407 - ROXY - På villospår. 709
19380407 - Sextio år 942
19380407 - Sjuttio år 875
19380407 - SLITE 894
19380407 - Sotningstaxan. 726
19380407 - Trafikolyckorna. 630
19380407 - Vigsel 911
19380407 - Visby Husmodersförening 669
19380408 - Artilleriets fältmätskola. 642
19380408 - Artilleriförläggning till I 18. 750
19380408 - Auktion i Vall. 848
19380408 - Blåbandsungdomens årsmöte. 802
19380408 - Difteriproven kostnadsfria. 719
19380408 - Död. HANNA (LILL-MAJA) 892
19380408 - Död. Lars Reinhold Johansson 717
19380408 - Epidemirapporten. 1038
19380408 - Femtio år 786
19380408 - FLYGFÄLT VID BINGERSKVARN KOSTAR EN MILJON. 785
19380408 - Från artillerikåren. 626
19380408 - Fridlysning av växter. 713
19380408 - Gotlands infanteriregemente. 647
19380408 - Gotlands truppers officersförening 673
19380408 - Hansekören i Visby 910
19380408 - Idrott och sport. 754
19380408 - Kustartilleriet. 600
19380408 - Lindring i hamntaxan för Kappelshamn. 783
19380408 - Lösöreauktion i Fröjel. 706
19380408 - Lösöreauktion vid Åby, Bro. 834
19380408 - Motorfartyget Gotland 661
19380408 - Rättegångssaker. 1150
19380408 - Reseffekf- & Leksaksaffären. 616
19380408 - Skriftliga förseglade 1039
19380408 - Våldsam ladugårdsbrand i Fole. 1234
19380408 - Viktor Rundgren. 927
19380409 - A.-B Visby Motorcentral, Visby. 674
19380409 - Auktion vid Gnisvärd. 755
19380409 - Byggnadsförbud för kvarteret Trädgården. 655
19380409 - Distriktsvården. 1434
19380409 - Död. Anna-Lisa. 760
19380409 - Emil Appelquist 927
19380409 - En stämningsfull begravning 638
19380409 - Fiskets bensinskattemedel. 627
19380409 - Från artillerikåren. 590
19380409 - Från hamnen. 604
19380409 - Fru Vira Eklund 795
19380409 - Gotland svenskt i snart 300 år. 655
19380409 - Gotlands Järnväg 1937. 638
19380409 - Gotlands södra domsaga. 562
19380409 - Gotlänningarna ha mycket bilar. 616
19380409 - HEMSE. 820
19380409 - Högre allm. läroverket. 643
19380409 - I här fört föksäkringsregister 1106
19380409 - Idrott och sport. 590
19380409 - Kronohäktet. 635
19380409 - Landsbyden. Alva. 786
19380409 - Landsbyden. Garda. 818
19380409 - Landsbyden. Grötlingbo. 877
19380409 - Landsbyden. Halla. 899
19380409 - Landsbyden. Kräklingbo. 813
19380409 - Landsbyden. Lau. 903
19380409 - Lottornas soaré 704
19380409 - Marinen. 646
19380409 - Medalj tör livräddningen 1913. 545
19380409 - Meddelande från allmänheten. 800
19380409 - På framställningar 656
19380409 - Petterkvist 1419
19380409 - Pilsnerdricksansökningar inför nykterhetsnämnden. 630
19380409 - Rättegångssaker. 907
19380409 - REGINA - När mörkret faller. 638
19380409 - Reservofficerare till Gotland. 573
19380409 - Romavägen kräver snar omläggning. 1047
19380409 - Södra Gotlands lantbruksklubb. 857
19380409 - Stor lösöreauktion 832
19380409 - Stor möbelauktion i Visby. 655
19380409 - Ved- och virkesauktion i Rute. 740
19380409 - Venia 776
19380409 - Virkesauktion 938
19380411 - Årets hästpremieringar 1436
19380411 - Åter en svår trafikolycka. 1391
19380411 - Brakseger för Hitler folkomröstningen. 1846
19380411 - Byggnadsaktiebolaget Unitas i Visby 696
19380411 - Distriktsvården på Gotland. 1335
19380411 - Födelsedagar. 711
19380411 - Förplägnadsanstalten i Tingstäde. 824
19380411 - Från hamnen. 638
19380411 - Godtemplarna arrendera Mästerby prästäng. 855
19380411 - Gotlands blåbandsförenings ungdomsförbund 740
19380411 - Gotlands konsumtionsförening 894
19380411 - Gotlands trupper. 618
19380411 - Gotlandsflyget. 652
19380411 - Hansekören på vårutflykt. 979
19380411 - Hedrande gotländskt 811
19380411 - Hemseskolorna på exkursioner. 1406
19380411 - Idrott och sport. 738
19380411 - Klintehamn. 884
19380411 - Köttbesiktningen i Visby. 655
19380411 - Kungörelse. 848
19380411 - Landsbygden. Burgsvik. 743
19380411 - Landsbygden. Fårö. 977
19380411 - Landsbygden. Fårösund. 925
19380411 - Landsbygden. Follingbo. 1099
19380411 - Landsbygden. Hablingbo. 826
19380411 - Landsbygden. Hejde. 728
19380411 - Landsbygden. Lärbro. 820
19380411 - Landsbygden. Ljugarn. 709
19380411 - Landsbygden. Öja. 860
19380411 - Landsbygden. Rute. 703
19380411 - Landsbygden. Sundre. 1008
19380411 - Länsveterinären tjänstledig. 654
19380411 - Legala notiser. 676
19380411 - Lysning 811
19380411 - Originellt uppslag i akademisk debatt. 666
19380411 - På sin femtioårsdag 666
19380411 - På sin sextioårsdag 918
19380411 - Petterkvist 1357
19380411 - ROXY. Söderhavets fribytare. 651
19380411 - Skogsbrand vid Trojeborg. 618
19380411 - SLITE. 878
19380411 - Stadens polisväsende. 751
19380411 - Tjurförvärv till Gotland. 981
19380412 - Automobilfirman Martin Folihn & Co. 648
19380412 - Död. Hulda Kristina Fohlin. 799
19380412 - Dränering av gamla kyrkogården. 615
19380412 - En stämningsfull begravning 739
19380412 - Flygfältsfrågan. 634
19380412 - Från Bio till Bio. 755
19380412 - Från hamnen. 605
19380412 - Från infanteriregementet. 639
19380412 - Friskt bland husdjuren på Gotland. 575
19380412 - Härmed kungöres, 788
19380412 - HEMSE 1144
19380412 - Hemslöjdens lokaler behöva repareras. 626
19380412 - Högtidligt på Visborgs slätt. 769
19380412 - Idrott och sport. 658
19380412 - Inbrott 699
19380412 - Inskrivningsrevisionen 660
19380412 - Japanska bomber som hämnd. 1599
19380412 - Landsbygden. Bro. 850
19380412 - Landsbygden. Burgsvik. 749
19380412 - Landsbygden. Endre. 822
19380412 - Landsbygden. Fleringe. 859
19380412 - Landsbygden. Follingbo. 860
19380412 - Landsbygden. Grötlingbo. 815
19380412 - Landsbygden. Hablingbo. 713
19380412 - Landsbygden. Hamra. 1151
19380412 - Landsbygden. Hejde. 1048
19380412 - Landsbygden. När. 1096
19380412 - Landsbygden. Rute. 714
19380412 - Landsbygden. Stånga. 757
19380412 - Landsbygden. Stånga. 10 april. 729
19380412 - Landsbygden. Stånga. 12 april. 734
19380412 - Landsbygden. Stenkyrka. 894
19380412 - Landsbygden. Vall. 815
19380412 - På sin sextioårsdag 739
19380412 - Petterkvist: Försiktighet är icke alltid en dygd. 1331
19380412 - Pilsnerdricksfrågorna. 614
19380412 - Rättegångssaker. 599
19380412 - Sotartaxan åter till kommittén. 680
19380412 - Stadsplanekartorna färdiga. 569
19380412 - Strandvägen vid Chokoladvillan. 597
19380416 - Ångbåtsbolaget och flygtrafiken. 937
19380416 - Arbetar småbruksverksamheten. 573
19380416 - Aug. Gabrielsson, Visby. 677
19380416 - Auktion i Havdhems prästgård. 980
19380416 - Auktion i Visby. 711
19380416 - Död. Frans Viktor Nordin. 1099
19380416 - Död. Johan Oskar Söderström. 770
19380416 - Dödsfall. 824
19380416 - Förlovning 1006
19380416 - Fornvännernas "Visby Börs" snart Under tak. 641
19380416 - Från hamnen. 583
19380416 - Friskt på Gotland. 610
19380416 - Gammalsvenskbybo avliden efter olyckshändelse. 1243
19380416 - Gotlands artillerikår. 564
19380416 - Gotlands distriktsloge av N. T. O. 769
19380416 - Gotlands Hantverksdistrikt 592
19380416 - Gotlands infanteriregemente 577
19380416 - Gotländska gårdar. 1163
19380416 - Gotlandskretsen 1509
19380416 - Gratifikation. 834
19380416 - Landsbygden. Fidenäs. 1123
19380416 - Landsbygden. Hejnum. 870
19380416 - Landsbygden. Rone. 666
19380416 - Landsbygden. Vamlingbo. 739
19380416 - Lättviktare och lastbil kollidera. 1271
19380416 - Livbåtsällskapet 847
19380416 - Lösöreauktion i Stenkyrka. 912
19380416 - Mera gotländsk idrott i folkskolorna! 1649
19380416 - Olyckan i Vall krävde dödsoffer. 904
19380416 - Om påskfesten 863
19380416 - Riksspelman Öst 843
19380416 - Ronehamns stångamärke flyttas. 764
19380416 - ROXY. Steppande hjärtan. 690
19380416 - Solstickan ger pengar. 645
19380416 - Stormens härjningar i Lickershamn. 1021
19380420 - AB Lindströms Sko- och Läderaffär. 679
19380420 - Årets skolresor. 568
19380420 - Armén. 562
19380420 - Den nordiska ungdomskongressen i Visby. 608
19380420 - Diskussionsmötet om busscentral i Visby, 625
19380420 - Död. Anna Lovisa Södergren. 776
19380420 - Död. BENGT. 813
19380420 - Död. Kristina Olivia Wilhelmina Nygren. 732
19380420 - Död. Oskar August Pettersson. 720
19380420 - Dödsfall. 669
19380420 - Flickskolans lärarinnor och elever 640
19380420 - Från hamnen. 594
19380420 - Galten överföll sin husbonde. 1094
19380420 - Gotlands motorcykelklubb 634
19380420 - Gotlänningarna goda skattebetalare. 602
19380420 - Hur blir vädret? 588
19380420 - I här fört föreningsregister 1169
19380420 - Idrott och sport. 795
19380420 - Kallt i Roma. 888
19380420 - Landsbygden. Anga. 875
19380420 - Landsbygden. Ardre. 1024
19380420 - Landsbygden. Fole. 813
19380420 - Landsbygden. Hall. 1109
19380420 - Landsbygden. Havdhem. 939
19380420 - Landsbygden. Hogrän. 787
19380420 - Landsbygden. Kappelshamn. 707
19380420 - Landsbygden. Roma. 731
19380420 - Landsbygden. Tofta. 689
19380420 - Landsbygden. Träkumla. 749
19380420 - Levedeterrängen. 742
19380420 - Lösöreauktion i Gothem. 787
19380420 - Olofssons Kappaffär. 672
19380420 - Petterkvist 1362
19380420 - Sällskapet Kyrkosångens vänner 881
19380420 - Spritförbudet för pensionaten. 603
19380420 - Statsbidrag för filétillverkning av flundra. 527
19380421 - D. B. V:s sparbank under fjolåret. 633
19380421 - Det sedvanliga missionsmötet, 717
19380421 - Dikningsföretagen. 793
19380421 - Död. Johnatan Hörberg. 578
19380421 - Dödsfall. 912
19380421 - En 75-åring. 1058
19380421 - Från hamnen. 615
19380421 - HANSA. Trojka. 628
19380421 - Hoburgs fyrplats. 1009
19380421 - Hur blir vädret? 587
19380421 - I gårdagens referat 937
19380421 - I studentskrivningarna 581
19380421 - Inryckning vid I 18. 660
19380421 - Kasernbyggnadsarbetena i Fårösund. 795
19380421 - Kronan inventerar sina fornminnen. 601
19380421 - Kyrklig ungdoms- kurs i Grötlingbo. 833
19380421 - Kyrkobrödrakår i Visby. 890
19380421 - Landsbygden. Fårö. 937
19380421 - Landsbygden. Grötlingbo. 877
19380421 - Landsbygden. Stånga. 792
19380421 - Landsbygden. Tofta. 665
19380421 - Landsbygden. Vall. 700
19380421 - Nya kraftledningar. 926
19380421 - Pastor Aug. Rosén 578
19380421 - Pastoratssammanslagningen träder i kraft? 1075
19380421 - Petterkvist 1343
19380421 - Radiostatistik. 589
19380421 - ROXY. Vingar över Honolulu. 617
19380421 - Skattekraften växer 1686
19380421 - Styrningsstabilisator förhindrar bilolyckor. 594
19380421 - Till kyrkoherde 817
19380421 - Var skall busscentralen läggas? 731
19380422 - 600 kr. till visbybarns badresor. 583
19380422 - Arbetarsmåbrukslån till Gothem. 799
19380422 - Arvodesbefattningarna. 621
19380422 - Åttio år 821
19380422 - Auktion i Slite. 789
19380422 - Bostadsförbättringen. 533
19380422 - Bygdegård i Eskelhem. 797
19380422 - Död. Albert Olof Emanuel Nilsson. 586
19380422 - Död. Johanna Charlotta Christina. 699
19380422 - Död. Ludvig Qviberg. 905
19380422 - Dödsfall. 1238
19380422 - En gripande sorgeakt 945
19380422 - En påskfest, för stadens gamla 549
19380422 - Från hamnen. 572
19380422 - Gotl. missionsförbundets ungdoms sångkör 858
19380422 - Gotlands kustartillerikår. 806
19380422 - Gotlands läns trafikbilägareförening 543
19380422 - Gotlands trupper. 755
19380422 - Gunnar Verkelin, Skrädderi, Fårösund. 901
19380422 - Hemse får låna 100,000 kr. till avlopp. 777
19380422 - Hur blir vädret? 604
19380422 - I högre löneklass. 741
19380422 - Kronans proviant till enskilda. 605
19380422 - Landsbygden. Ala. 861
19380422 - Landsbygden. Väte. 706
19380422 - Mellersta Gotlands andelsmejeri 1937. 1763
19380422 - Möbelauktion i Roma. 850
19380422 - Några intryck från Visby och Gotland. 594
19380422 - Om hundutställningar och jaktprov 604
19380422 - Petterkvist 1402
19380422 - Skarpskjutning 877
19380422 - SLITE. 907
19380422 - Ved- och virkesauktioner. 973
19380422 - Visby cykelklubb 842
19380422 - Westward 584
19380423 - Andelsmejeriet håller stämma. 727
19380423 - Åttio år 785
19380423 - Auktion å skogsmark i Västkinde. 858
19380423 - Avdragskanalerna i Stånga myr. 836
19380423 - Död. J. Erik Siltberg. 812
19380423 - Dödsfall. 1067
19380423 - Ett eldsvådetillbud, 640
19380423 - Fartygskatastrof vid Landsort. 1007
19380423 - Fjärran och ändock nära. 1007
19380423 - Försäljning av prästgårdsmark. 774
19380423 - Från hamnen. 538
19380423 - Fredrika Bremerförbundets 535
19380423 - Gotlands Missionsförenings kvartalsmöte 589
19380423 - Gotlands trupper. 628
19380423 - HEMSE. 848
19380423 - Hur blir vädret? 674
19380423 - I här fört föreningsregister 1236
19380423 - I här fört handelsregister 786
19380423 - J. Erik Siltberg. 1283
19380423 - Jordfästning. 744
19380423 - KLINTEHAMN. 972
19380423 - Kontrollstyrelsen svarar konsul Berner. 682
19380423 - Landsbygden. Bro. 910
19380423 - Landsbygden. Lau. 817
19380423 - Landsbygden. Öja. 918
19380423 - Landsbygden. Stånga. 824
19380423 - N. T. O:s ombudsman 599
19380423 - Om Abessinien 703
19380423 - Reservstaten för furirer. 564
19380423 - ROXY 707
19380423 - Seglarskolan till Visby i maj. 605
19380423 - Sjömärke som blåst ner. 692
19380423 - SLITE. 923
19380423 - Till brunnspredikant 851
19380423 - Vårbruket i gotländska bygder. 837
19380423 - Virkes- och vedauktion 1257
19380425 - Andelsmejeriets årsmöte. 724
19380425 - Död. Otto Nordström. 845
19380425 - En dikeskörning i lördags middag i Väte. 1377
19380425 - Engelska luftvärnets moderna utrustning 1205
19380425 - Farligt vrak. 1240
19380425 - Flygvapnet. 1274
19380425 - Framgaffeln brast på lättviktsmotorcykeln. 1262
19380425 - Från hamnen. 916
19380425 - Gotlands Motorcykelklubb. 1031
19380425 - Gotlandsfisket 1937. 795
19380425 - Gotlandsflickor skriva förnämliga hembygdsskildringar. 867
19380425 - Hansa 955
19380425 - Hemse distrikt av Gotlands konsumtionsförening 936
19380425 - HUR BLIR VÄDRET? 811
19380425 - Idrott och sport. 1145
19380425 - Infanteriregementet. 1106
19380425 - Inryckning vid A 7. 1176
19380425 - Klintehamn. 980
19380425 - Läkarstationen i Slite distrikt. 893
19380425 - Landsbygden. Autsarve. 864
19380425 - Landsbygden. Dalhem. 968
19380425 - Landsbygden. Hejde. 1061
19380425 - Landsbygden. Kappelshamn. 976
19380425 - Landsbygden. Lojsta. 956
19380425 - Landsbygden. Rute. 1075
19380425 - Legala notiser. 1201
19380425 - Lotsångaren Vega 1233
19380425 - M. H. F.:s tionde årsmöte. 990
19380425 - Medgivna namnändringar. 924
19380425 - På sin 73-årsdag 1224
19380425 - Petterkvist 1164
19380425 - Pristillägg för löksmör. 818
19380425 - Rättegångssaker. 776
19380425 - Roma kloster kräver snar konservering. 950
19380425 - Roxy 977
19380425 - Syföreningsförsäljningen 816
19380425 - Tack. Johan Oskar Söderström. 906
19380425 - Visby Bio 879
19380426 - Årsmöte med Visby stadsmission 886
19380426 - Automobilfirma Martin Folihn & C:o. 1110
19380426 - Avled av skadorna. 1640
19380426 - Död. Anna Katarina Gullberg. 898
19380426 - Död. Einar. 984
19380426 - Död. Karl Arvid Jakobsson. 811
19380426 - Död. Lars Johan Hjalmar Uddin. 982
19380426 - Dödsfall. 934
19380426 - Edv. Snöbohm 75 år. 1256
19380426 - Exekutiv auktion. 899
19380426 - Fisket i Gothemsån. 918
19380426 - Från hamnen. 1125
19380426 - Häradsrättens beslut oförändrat. 1151
19380426 - Högre folkskolorna. 963
19380426 - HUR BLIR VÄDRET ? 1126
19380426 - Idrott och sport. 984
19380426 - Inga torrläggningsföretag som beredskapsarbeten på Gotland. 713
19380426 - Landsbygden. Alva. 755
19380426 - Landsbygden. Dalhem. 788
19380426 - Landsbygden. Endre. 755
19380426 - Landsbygden. Fole. 804
19380426 - Landsbygden. Hogrän. 692
19380426 - Landsbygden. Kräklingbo. 788
19380426 - Landsbygden. Lärbro. 839
19380426 - Landsbygden. Roma. 754
19380426 - Landsbygden. Väte. 826
19380426 - Militlärt. 644
19380426 - Östgötakretsen av Gotlandsinfanteristernas kamratförening 811
19380426 - Petterkvist 970
19380426 - S:t Olofs sjukhus. 916
19380426 - Slite. 1161
19380426 - Stora Karlsö mister sin järnväg! 1088
19380426 - Tyskarnas flygarhjälte nr. 1 1119
19380426 - Vägstämma på söder. 931
19380426 - Visby simsällskap 1077
19380427 - Advokat Björn Dalström 1607
19380427 - Alskogs poststation. 942
19380427 - Biltrafiken på Gotska Sandön. 931
19380427 - Bland vårtecknen, 810
19380427 - Brunnsborrningsmaskin i diket. 1279
19380427 - Deltagande. EMMA NORDIN. 729
19380427 - Död. Artur Bengtsson. 763
19380427 - Explosion i tvättcentrifug på Södervärn. 1251
19380427 - Femtio år 769
19380427 - Flygbesök i Fårösund. 839
19380427 - Gotlands trupper. 726
19380427 - Hastigt dödsfall. 738
19380427 - HUR BLIR VÄDRET? 835
19380427 - Idrott och sport. 1109
19380427 - J. Erik Sistberg. 773
19380427 - Kassaskåp till infanteriregementet. 671
19380427 - Kommunalskatterestantierna. 753
19380427 - Landsbygden. Dalhem. 1116
19380427 - Landsbygden. Hangvar. 1129
19380427 - Landsbygden. Hejde. 764
19380427 - Landsbygden. Ljugarn. 765
19380427 - Landsbygden. Östergarn. 1126
19380427 - Landsbygden. Roma. 1085
19380427 - Landsbygden. Rute. 847
19380427 - Landsbygden. Sanda. 1073
19380427 - Landsbygden. Stånga. 1099
19380427 - Landsbygden. Stenkyrka. 1118
19380427 - Legala notiser i Slite. 860
19380427 - Lottorna hålla förbundsmöte. 943
19380427 - Odd Fellowlogen S:t Klemens 729
19380427 - Petterkvist 857
19380427 - Regina 695
19380427 - Spanienkommitte bildad i Visby. 721
19380427 - Tvätt- och badinrättningen i Klintehamn. 758
19380427 - Under Lejonklippan vid Gibraltar 970
19380429 - Auktion i Levide 662
19380429 - Den nya barnmorskedistriktsindelningen. 581
19380429 - Död. F. R. Johansson. 605
19380429 - Död. Gerda Nyman. 663
19380429 - Dödsfall. 657
19380429 - F. R.johansson död. 758
19380429 - Föreningen Mjölkdroppen 751
19380429 - Från hamnen. 741
19380429 - Gotlands infanteriregemente 653
19380429 - Gotlands trupper. 614
19380429 - Gotlandsbanken får avdelningskontor i Slite och Burgsvik. 837
19380429 - HEMSE. 1111
19380429 - HUR BLIR VÄDRET ? 753
19380429 - Kommendering till tygdepartementet. 738
19380429 - Kyrkoherdetjänsten 846
19380429 - Landsbygden. Fröjel. 1093
19380429 - Landsbygden. Havdhem. 1123
19380429 - Landsbygden. När. 1031
19380429 - Landsbygden. Stånga. 1067
19380429 - Landsbygden. Väte. 1111
19380429 - Lots- och fyrstaten. 920
19380429 - Mera utredningar om Lina myr. 1036
19380429 - Naturskyddsföreningen vill rädda de gotländska ängena. 847
19380429 - På sin sjuttiofemårsdag 896
19380429 - Ragnar Norrby in memoriam. 1499
19380429 - SLITE. 1150
19380429 - Stadshotellet Terrassen 809
19380429 - STOR Livdjursauktion 902
19380429 - Studentexamen 27-28 maj. 767
19380429 - Svenskbyborna på Gotland få 17,000 kr. 861
19380429 - Till ombudsman 962
19380430 - 12-åring svårt skadad. 1601
19380430 - A.-B. Visby Motorcentral 1096
19380430 - Arbeten i Vamlingbo kyrka. 847
19380430 - Barnens dag 779
19380430 - Bergströms 768
19380430 - Bevakningsstyrkan i Tingstäde 1010
19380430 - Dispensärläkare utsedd. 1284
19380430 - Död. Emma Elisabeth Johansson. 1108
19380430 - Död. F. R. JOHANSSON. 980
19380430 - Död. Gerda Nyman. 978
19380430 - Död. Olof August Andersson. 898
19380430 - En ringmärkt skrattmås 867
19380430 - Femtioåringar. 861
19380430 - Flygvapnets byggnadsanslag. 947
19380430 - Förbundet Gotlands nationalbeväring 1415
19380430 - Från artillerikåren. 875
19380430 - Fyra vallokaler i staden. 806
19380430 - Gotlands militärförening 823
19380430 - Gotlands truppers officersförening 834
19380430 - Grötlingbouddes lotsuppassningsställe 920
19380430 - Hansabio 1244
19380430 - HUR BLIR VÄDRET? 934
19380430 - I här fört handelsregister 1182
19380430 - Idrott och sport. 974
19380430 - Infanterimusiken spelar in maj 1410
19380430 - Leverantörer till kronohäktet. 1477
19380430 - Några erinringar om det nya trafikreglementet. 1411
19380430 - På sjuttioårsdagen i dag 1416
19380430 - Petterkvist 1290
19380430 - Pilsnerrättigheterna. 1084
19380430 - Regina 1483
19380430 - Skarpskjutningar 1114
19380430 - Till fänrik i flygvapnet 1013
19380430 - Veterinärerna. 1362
19380430 - Vikarierande bilbesiktningsman. 1097
19380430 - Visby torgpriser. 1290
19380430 - Vrak observerat vid Gotska Sandön. 1028
19380504 - Ett Kallt bad. Promenad på vågbrytaren. 1333
19380505 - Branden i Källunge. 1156
19380505 - Hoppade av bilen, krossades under bakhjulet. 1303
19380505 - Motorcyklist dödad vid kollision 1386
19380509 - En kollision mellan bil och lättviktare 1230
19380516 - Stöld ur bil. 1280
19380518 - Solbergaskolans nybygge inför stadsfullmäktige. 1084
19380519 - Ett stilla slagsmål avverkades 1062
19380520 - Rymlingarna från I 18 1002
19380524 - En bilkrock inträffade i går kväll 1191
19380524 - En trafikolycka, 1175
19380524 - Olyckshändelse i Tofta. 1112
19380527 - Eldsvåda, Binge i Martebo. 1350
19380527 - Till 75-årsjubileet. 1405
19380527 - Visby cementfabriks 50-årsjubileum. 1558
19380616 - Gotländska Gårdar. Qvie i Stenkyrka socken. 1880
19380913 - Anslagsbehovet för Gotlands trupper. 930
19380913 - Återförvisat ärende. 1011
19380913 - Auktion i Rone. 1285
19380913 - Auktion i Strandgatan, Visby. 1169
19380913 - Auktion i Visby. 1287
19380913 - Bunge, skola slog Fårö östra i pärk. 1201
19380913 - Död. Edvard Andersson. 1414
19380913 - Dödsfall. 1084
19380913 - Flygbragder och Gotlandsmörker. 1284
19380913 - Från hamnen. 978
19380913 - Gute klubbmästerskap 933
19380913 - Härmed kungöres 1329
19380913 - HUR BLIR VÄDRET? 1142
19380913 - Idrott och sport. 1456
19380913 - Klagomål från samvetsömma värnpliktiga. 1056
19380913 - KLINTEHAMN. 1158
19380913 - Konsul Carl E. Ekmans sjuttioårsdag 902
19380913 - Kontraktskonventet 887
19380913 - Kurs i stridsvagnstjänst. 893
19380913 - Kyrkofullmäklige. 1111
19380913 - Läkarne. 1112
19380913 - Landsbygden. Etelhem. 1323
19380913 - Landsbygden. Gothem. 1137
19380913 - Landsbygden. Hangvar. 1320
19380913 - Landsbygden. När. 1338
19380913 - Landsbygden. Roma. 1331
19380913 - Lau församling 1069
19380913 - Oddfellowlogen S:t Klemens 1127
19380913 - Petterkvist 1363
19380913 - Roxy 1368
19380913 - SLITE. 1197
19380913 - Smyckandet av Sandöns gudstjänstlokal. 1025
19380913 - Till stipendier 983
19380913 - Tingstäde skyttegille 1401
19380913 - Ungdomsledareröte i Roma. 1225
19380913 - Varpa. 1365
19380913 - Visby stadsbibliotek i nya lokaler. 1161
19380914 - Armén behöver sina sängar. 946
19380914 - Blåsvädret i går 1034
19380914 - Distriktssköterskorna. 1373
19380914 - Död. Ada Lindell. 1245
19380914 - Död. Anna Fredrika Berg. 1267
19380914 - Död. Sofia Petterson. 1268
19380914 - Dödsfall. 1087
19380914 - En alliansuppbyggelsehögtid 1412
19380914 - Fjortonårig gotländsk kompositör i radio. 1016
19380914 - Försvunnen post. 1047
19380914 - Från hamnen. 1313
19380914 - Från infanteriregementet. 904
19380914 - Högerns valfilmer 1027
19380914 - HUR BLIR VÄDRET? 1039
19380914 - Hyllningarna för konsul Ekman 1170
19380914 - Idrott och sport. 1297
19380914 - Inlejning au motorfordon. 952
19380914 - Kollision på Öster. 942
19380914 - Lysning 1033
19380914 - Öppet brev 1423
19380914 - Östra Vulcaniseringsverkstaden 1239
19380914 - Övning i regementsförband 950
19380914 - På sin 50-årsdag 1056
19380914 - Petterkvist 1327
19380914 - Verdienstorden vom Deutschen Adler. 997
19380914 - Visby Rödakorskår. 1038
19380915 - Är det icke blodig ironi...? 1192
19380915 - Åttio år 1506
19380915 - Brevbärarebiträde stal 1,100 försändelser. 1113
19380915 - Död. Karl Johan Pettersson. 1477
19380915 - Död. Maria Bergsten. 1471
19380915 - Dödsolycka i Klintehamn. 1217
19380915 - En stämningsfall begravning 1374
19380915 - Från artillerikåres. 1119
19380915 - Från hamnen. 1388
19380915 - Furirskolor. 1157
19380915 - Gotlands kustartillerikår. 1129
19380915 - Hitler talar i Nürnberg 1788
19380915 - Högeridéerna vinna segrar. 1287
19380915 - HUR BLIR VÄDRET? 1251
19380915 - Idrott och sport. 1457
19380915 - Infanteriregementet. 1115
19380915 - Kommunalfullmäktigevalet i Klinte. 1443
19380915 - Kronohäktet i Visby. 1400
19380915 - Landsbygden. Alskog. 1422
19380915 - Landsbygden. Etelhem. 1401
19380915 - Landsbygden. Kappelshamn. 1427
19380915 - Landsbygden. Vamlingbo. 1404
19380915 - Landsfiskalstjänsten i Hemse distrikt. 1266
19380915 - Petterkvist 1406
19380915 - Potatis till Gotlands trupper. 1480
19380915 - Proviantkontrollen vid A 7. 1077
19380915 - Slå vakt om kulturarven! 1225
19380915 - Slip för mindre fartyg i Fårösund. 1530
19380915 - Statsbidrag till skolbarnsbespisning. 1508
19380915 - Uppklarade stölder. 1439
19380916 - Auktion i Grötlingbo. 1448
19380916 - Auktion i Linde. 1380
19380916 - AUKTION i VISBY, Hästgatan. 1483
19380916 - AUKTION i VISBY. 1442
19380916 - De Blindas Dag, 1010
19380916 - Den rostfria inredningen vid Gotlands kustartillerikår. 1037
19380916 - Död. Hans Petter Bendelin. 1034
19380916 - Död. KURT. 1066
19380916 - Död. Maria Welin. 1029
19380916 - Dödsfall. 1079
19380916 - Frälsningsarmén. 1546
19380916 - Från Hamnen. 1044
19380916 - Fritt näringsliv, starkt försvar. 1156
19380916 - Gotlands läns lagtima landsting 1325
19380916 - Gotlands trupper. 1183
19380916 - Högermöte inför valet. 869
19380916 - Högerpolitik reformpolitik. 971
19380916 - HUR BLIR VÄDRET? 1002
19380916 - Idrott och sport. 1332
19380916 - Intet gatstensbehov för marinens vidkommande. 821
19380916 - Jordfästning. 903
19380916 - Kraven växa, skatterna höjas. 980
19380916 - Kyrkoherde Stenqvist till fastlandet. 915
19380916 - Lotterivinst till Visby. 995
19380916 - Med dagens nummer av Gotlands Allehanda 1256
19380916 - Möbelauktion i Roma. 1449
19380916 - Pärlespelet i skolkretsarna. 1122
19380916 - Petterkvist 1167
19380916 - Röstsammanräkning. 1558
19380916 - Skolidrottstävlingarna 1044
19380916 - Systemaktiebolagets i Visby träfastigheter 1058
19380916 - Tack. Th. BOBERG. 1063
19380916 - Visby skyttegille 1094
19380921 - Anslaget till barnbespisning räcker ej. 1024
19380921 - Avgående lärarinnor. 974
19380921 - Död. Gulli Maria Henrietta. 1139
19380921 - Död. Johan Ludvig Jacobsson. 1237
19380921 - Dödsfall. 1350
19380921 - En stämningsfull begravning 1364
19380921 - Från hamnen. 1417
19380921 - Gotlands fornvänner begär ökat anslag. 1023
19380921 - Gotlands trupper. 982
19380921 - Hemse Bio 1209
19380921 - HUR BLIR VÄDRET? 1379
19380921 - Jakttiderna på Gotland. 1454
19380921 - Länsstyrelsen opponerar sig mot nya lotteriförordningen. 1067
19380921 - Liljeborgs 1309
19380921 - Olofssons Kappaffär 1027
19380921 - På sin åttioårsdag 1032
19380921 - Petterkvist 1372
19380921 - Regina 1164
19380921 - Skolornas lokalbrist. 956
19380921 - Skytteföreningarnas statsbidrag. 1615
19380921 - Tack. SOFIA PETTERSSON. 1020
19380921 - Tullverket. 906
19380922 - Affär som flyttar. 660
19380922 - Biträdande landsfiskalstjänsten 750
19380922 - Bröllop 662
19380922 - Domkapitlet avslår inrättande av lärarinnetjänst. 685
19380922 - Från infanteriregementet. 611
19380922 - G. M. U:s sedvanliga höstmöte 681
19380922 - Hans Olle bör slippa gå om, anser domkapitlet. 650
19380922 - Hansa 677
19380922 - HUR BLIR VÄDRET? 614
19380922 - Idrott och sport. 638
19380922 - Kapten Enströms åttioårsdag. 629
19380922 - Landsbygden. Garda. 744
19380922 - Landsbygden. Hamra. 865
19380922 - Landsbygden. Hellvi. 769
19380922 - Landsbygden. Hogrän. 798
19380922 - På sin femtioårsdag 710
19380922 - Petterkvist 802
19380922 - Samövningarna mellan Gotlands trupper. 904
19380922 - Värmeledningen i Halls kyrka. 846
19380922 - Visby lasarett. 786
19380926 - 37,000 kr. begäres för köp av ardennerhingstar. 897
19380926 - Auktion i Visby. 867
19380926 - Avskedsmötet i Immanuelskyrkan 1292
19380926 - Bärgningsångaren Hermes 863
19380926 - Död. Maria Kristina Jakobsson. 832
19380926 - Dödsfall. 827
19380926 - Elitförare på A. 7:s rundbana. 875
19380926 - En motorcykelolycka 1334
19380926 - En trevlig lottafest 1364
19380926 - Föreningen Sveriges stadsfiskaler 910
19380926 - Från hamnen. 1319
19380926 - Gotlands infanteriregemente hösten 1938. 1329
19380926 - Hansa 1019
19380926 - HEMSE 1341
19380926 - Hitler rycker in om en vecka. 1566
19380926 - HUR BLIR VÄDRET? 1265
19380926 - Idrott och sport. 1105
19380926 - J. Erik Siltberg 845
19380926 - Kungörelse. 810
19380926 - Landsbygden. Garda. 956
19380926 - Landsbygden. Stånga. 929
19380926 - Landsbygden. Sundre. 973
19380926 - Landsbygden. Vamlingbo. 993
19380926 - Lysning 842
19380926 - Makaber statistik. 1137
19380926 - Ola Jeppsson blev landshövding. 1402
19380926 - Petterkvist 839
19380926 - Roxy 826
19380926 - Sextio år 790
19380926 - Svenskt medborgarskap 772
19380926 - Till hedersledamöter i Visby klubb 692
19380926 - Utnämningar och avsked vid Gotlands trupper. 693
19380926 - Visby rådhusrätt. 933
19380926 - Visby skyttegille 966
19380927 - Apotekarna. 838
19380927 - Auktion å avelssuggor i Klinte. 837
19380927 - Avskedshyllning. 878
19380927 - Dåligt dricksvatten på Sandön. 877
19380927 - Deltagande. GULLI. 809
19380927 - Den nye Gotlandshövdingen. 778
19380927 - Död. Johan Cederlund. 891
19380927 - Föreläsningsanslagen. 959
19380927 - Från hamnen. 988
19380927 - Gotlands artillerikår. 826
19380927 - Gotlands trupper förstärkas. 996
19380927 - Hansa: "Vem sköt Brownley?". 1128
19380927 - Idrott och sport. 1462
19380927 - Konkurser. 1168
19380927 - Kyrkoherden klagade förgäves. 1081
19380927 - Läkarna. 953
19380927 - Många trafikmål på söder. 1436
19380927 - Militära utnämningar. 978
19380927 - Obehörig påhälsning hos Mikado. 1107
19380927 - Överlärartjänsten 1062
19380927 - Petterkvist 1397
19380927 - Polisbefattningarna. 1091
19380927 - Postverket. 1078
19380927 - Prag svarar avböjande på Hitlers krav. 1614
19380927 - Stor blomsterlökodling på Gråbo. 1148
19380927 - Tullen. 1075
19380927 - Vid Visby skyttegilles tävlingar 1058
19380927 - Vigsel 978
19380928 - "De gamlas dag" 1065
19380928 - Chamberlain har ensidig sympati. 1286
19380928 - Död. Hilda Johanna Josefina. 1273
19380928 - Eld i järnvägens avskrädeshög. 883
19380928 - Fastighets- och lösöreauktion i Visby. 1273
19380928 - Femtio år 1162
19380928 - Från hamnen. 1111
19380928 - Gotands trupper. 1075
19380928 - HUR BLIR VÄDRET? 1063
19380928 - Idrott och sport. 1091
19380928 - Länets nya landshövdingefru. 1092
19380928 - Regina 1328
19380928 - Resa till Gotland 1804. 1113
19380928 - Slite-linien. 1306
19380928 - Södra häradsrätten. 1284
19380928 - Statsprisskjutning 1213
19380928 - Visby hamn redovisar ökad trafik. 1122
19380928 - Visby manliga gymnastikförening 1095
19380929 - Auktion å ardennerstoföl. 1126
19380929 - Bergströms Manufaktur o. Damekipering. 1264
19380929 - Den nya värdinnan i länsresidenset. 752
19380929 - Död. Fredrik Runander. 1069
19380929 - Död. Hanna Krokstedt. 1182
19380929 - Död. Ingeborg Charlotta Teresia Wikström. 1034
19380929 - Död. Katarina Kristina Vilhelmina Kristensson. 1245
19380929 - Femtio år 1261
19380929 - Flygvapnet. 1139
19380929 - Fornminnen och nutidsverk 1117
19380929 - Fyrarna. 1301
19380929 - Gudstjänsterna i Follingbo. 1313
19380929 - Hansa 1116
19380929 - HUR BLIR VÄDRET? 1171
19380929 - Idrott och sport. 934
19380929 - Kassör Fredrik Runander död. 1255
19380929 - Kungörelse. 1078
19380929 - Landsbyden. Anga. 865
19380929 - Landsbyden. Hellvi. 772
19380929 - Landsbyden. Hörsne. 743
19380929 - Landsbyden. Lau. 724
19380929 - Landsbyden. Öja. 762
19380929 - Landsbyden. Rone. 823
19380929 - Landsbyden. Väte. 823
19380929 - Lysning 1339
19380929 - Militära kurser. 1150
19380929 - Ombudsman Elis C:son Flodh 1289
19380929 - Ordenschefen Ernst Strandman 1221
19380929 - På sin 100-årsdag 1270
19380929 - Petterkvist 887
19380929 - Rikskollekten till Anga. 1431
19380929 - Roxy 1219
19380929 - Tjockan besvärlig för båtarna. 1185
19380929 - Tjuren gick till sjöss. 1189
19380929 - Västerejde—Visby järnväg. 1062
19381105 - Aktuella föreläsningar. 1566
19381105 - Auktion i Visby. 1185
19381105 - Avslagna besvär. 1231
19381105 - Bröllop. 1241
19381105 - Bunge hjälper sina barnrika familjer. 1192
19381105 - Civilanställningskurser. 964
19381105 - Död. Fredrik Oskar Hägglund. 1129
19381105 - Efter "sjöslaget" vid engelska kusten. 1943
19381105 - En bakvänd reform. 1076
19381105 - Erik Lundgren, Visby 1118
19381105 - Fågellivet på Fårön. 1327
19381105 - Fastlandsbevaringarna 975
19381105 - Frågan om stiftsjägmästaren. 1170
19381105 - Från Bio till Bio. 859
19381105 - Från hamnen. 1085
19381105 - Gotlands Banks slitekontor 1026
19381105 - Gotlands fornvänner få bara 50,000 kr.? 738
19381105 - Gotlands jordbruk. 1046
19381105 - Gotlands soldatmissionssällskap 759
19381105 - Gustaf II Adolfs firandet. 780
19381105 - HANSA. i Nöd och Lust. 791
19381105 - Härmed kungöres, 961
19381105 - Hjalmar Carlssons Elektriska Byrå. 774
19381105 - Hur blir Vädret? 803
19381105 - Japan inför det stora avgörandet. 1616
19381105 - Klubbmästerskapen i orientering. 1134
19381105 - Landsbygden. Anga. 1043
19381105 - Landsbygden. Fröjel. 851
19381105 - Landsbygden. Havdhem. 925
19381105 - Landsbygden. Roma. 888
19381105 - Landshövding Rodhe 634
19381105 - Landskamrerartjänsten 624
19381105 - Lösöreauktion å Ljugarn. 759
19381105 - Oktober stämmorna i Hemse. 1272
19381105 - På sin sjuttioårsdag 724
19381105 - Pensionsfråga. 897
19381105 - Petterkvist: Kanske bäst med fredlig uppgörelse 1175
19381105 - Rain ger repris. 859
19381105 - REGINA. Tropiska Nätter. 654
19381105 - ROXY. Fosterpapporna på förlovningsfest. 678
19381105 - Sammanräkningen från kyrkofullmäktigevalet 660
19381105 - Skiljedomen i Wien 1468
19381105 - Svårt att få präster på Gotland. 687
19381105 - Trollkarlen Ramis turné 1056
19381105 - Visby torgpriser. 930
19381107 - Armén. 791
19381107 - Båtens avgångstid 588
19381107 - Besvär över fyrmästare-utnämningen. 723
19381107 - De föräldrar 676
19381107 - Död. Maria Lindström. 729
19381107 - Dödsfall. 770
19381107 - En bataljonsläkarebeställning 649
19381107 - En del tunga pjäser 858
19381107 - En stämningsfull kyrklig högtid 1009
19381107 - Forcerad ångbåtstrafik 659
19381107 - Fransysk flygvisit på Slätten. 1085
19381107 - Gotland och dess försvarsfrågor. 695
19381107 - Gotlands Motorförenings 652
19381107 - HANSA. Tarzan. 745
19381107 - Härmed kungöres, 742
19381107 - Hemse 841
19381107 - Järnvägsaktiebolag. 1102
19381107 - Juvelerare C. Widströms eftr. 785
19381107 - Kalabalik på Stora Torget. 741
19381107 - Kemiska stationen. 691
19381107 - Klubbmästerskapen i orieniering. 1266
19381107 - Kommunalskatterna. 1533
19381107 - Kungörelse. 711
19381107 - Kyrkbröllop 723
19381107 - Landsbygden. Bro. 925
19381107 - Landsbygden. Garda. 874
19381107 - Landsbygden. Lärbro. 1006
19381107 - Landshövding Jeppsson 785
19381107 - Lysning 833
19381107 - Lysning avkunnades 757
19381107 - Närs fyrplats. 1211
19381107 - Om Visby blir mål för en flygraid. 1169
19381107 - På Hästgatan 839
19381107 - Petterkvist: En perfekt dammsugare demonstreras gratis 1164
19381107 - Rättegångssaker. 1009
19381107 - ROXY. Karriär. 821
19381107 - Sjuttio år. 1415
19381107 - Statsprisskjutningar i Slite. 949
19381107 - Stor auktion vid Storungs i Lärbro. 1047
19381107 - Storseger för AIK. 1027
19381107 - Tillstyrkt skollån. 1017
19381107 - Vacker kyrkoinvigning i Fröjel på söndagen. 1239
19381107 - Vid Tingströms affärsjubileum 964
19381107 - Visby folkskoledistrikts katalog 992
19381108 - Å auktionen 1131
19381108 - Anhållna i Oskarshamn lär inbrott här. 1312
19381108 - Auktion i Visby. 1996
19381108 - Död. Anna Lovisa Nordgren. 2083
19381108 - Död. Gustav Högberg. 1989
19381108 - Elektriskt ur på Nunnan. 1251
19381108 - Expropriation ar egnahemsmark? 957
19381108 - Firman Axel Lundberg 50 år. 813
19381108 - Fyrmästaretjänsten vid Kullens fyr. 814
19381108 - Härmed kungöres, 943
19381108 - Hur blir vädret? 918
19381108 - Idrott och Sport. 1265
19381108 - Klintehamn 1106
19381108 - Landsbygden. Alskog. 1010
19381108 - Landsbygden. Follingbo. 928
19381108 - Landsbygden. Gammelgarn. 1005
19381108 - Landsbygden. Grötlingbo. 920
19381108 - Landsbygden. Kräklingbo. 795
19381108 - Landsbygden. Martebo. 901
19381108 - Landsbygden. Roma. 912
19381108 - Landsbygden. Rute. 835
19381108 - Mödra- och barnavården. 721
19381108 - Nils Rosman 70 år. 762
19381108 - Nittiofem år 924
19381108 - Ny gymnastikbyggnad vid läroverket. 984
19381108 - Petterkvist 1466
19381108 - Rättegångssaker. 1429
19381108 - Reservstatens rekrytering. 948
19381108 - Slite 949
19381108 - Statsrådsbesök idag. 824
19381108 - Visby scoutkårs Gutnaltävling 1938. 751
19381109 - 143 mil vägar i länet. 660
19381109 - Arkivföreståndaren tjänstledig. 649
19381109 - Artillerikåren. 653
19381109 - Badhusparken hamnområde. 704
19381109 - De ringmärkta fåglarna. 982
19381109 - Dödsfall. 708
19381109 - Ersättning för skada, ådragen under värnplikten. 987
19381109 - Finntrappan skall repareras. 798
19381109 - Från hamnen. 765
19381109 - Godkända broritningar. 760
19381109 - Gotlands militärförening 895
19381109 - Hemmet för kroniskt sjuka i Visby. 1117
19381109 - Hur blir vädert? 1682
19381109 - Infanteriregementet. 1064
19381109 - Klintehamn 1071
19381109 - Kommunalskatterna. 1464
19381109 - Landsbygden. Bunge. 1858
19381109 - Landsbygden. Hall. 1951
19381109 - Landsbygden. Hejde. 1154
19381109 - Landsbygden. Kräklingbo. 1728
19381109 - Länets mödra- och barnavård. 1119
19381109 - Läroverket. 861
19381109 - Ledamot av stadsfullmäktige 710
19381109 - Livräddning i hamnen. 896
19381109 - Lösöreauktion i Visby. 1310
19381109 - Manskapsbibliotek vid kustartilleriet. 1128
19381109 - Modern tysk u-båt. 2319
19381109 - Ny framställning om konterescarpmuren. 1118
19381109 - Nytt bensinupplag i Badhusparken. 851
19381109 - På sin 85-årsdag i dag 1097
19381109 - Petterkvist 1760
19381109 - REGONA - Kvinnor i bur. 1502
19381109 - Röda Kvarn - Chicago. 1407
19381109 - Skogsavverkningen på Sandön 1077
19381109 - Tjänstebostadsfrågan i Fårösund. 955
19381109 - Vägen Visby—Endre förbättras för 151,800 kr. 933
19381109 - Vid mejerierna å Gotland 681
19381109 - Visby De Ungas Förbund 754
19381109 - Visby lasarett. 752
19381110 - Barnmorskeväsendet. 781
19381110 - Bli antagna till volontärer? 775
19381110 - De nationella organisationernas sammanslagning. 964
19381110 - Från hamnen. 834
19381110 - Grundkänning vid Fårösund. 988
19381110 - Gymnastikbyggnaden vid läroverket. 812
19381110 - Hur blir vädret? 805
19381110 - Kamrerarebefattningen vid landstinget. 710
19381110 - Landsbygden. Norrlanda. 971
19381110 - Landsbygden. Vall. 934
19381110 - Landsbygden. Västerhejde. 868
19381110 - Läroverket. 771
19381110 - Ny Rödakorskrets 919
19381110 - Petterkvist 796
19381110 - Roma sockerfabrik måste stoppa? 923
19381110 - Visby har rekord i tbc.-dödlighet. 848
19381110 - Visby Husmodersförening 779
19381110 - Visby idrottshall blir verklighet? 773
19381111 - Auktion å skog. 761
19381111 - Auktion i Bunge. 833
19381111 - Auktion i Fole. 815
19381111 - Auktion i Hejde. 788
19381111 - Bunge tecknar borgen. 805
19381111 - Död. Ellen Beijerlieb. 603
19381111 - Dödsfall. 660
19381111 - Femtio år 783
19381111 - Från hamnen. 643
19381111 - Friköp. 938
19381111 - Gotlands Militärförening 617
19381111 - Gotländska Gårdar. 1573
19381111 - Härmed kungöres, att Nils Gustav Vahlgren 550
19381111 - Högtidlighet vid I. 18 i morgon. 594
19381111 - Hur blir vädret? 549
19381111 - I här fört föreningsregister 633
19381111 - I här fört handelsregister 863
19381111 - Ingen ny småskollärarinnetjänst i Eke. 690
19381111 - Köttbesiktningstaxan i Visby. 607
19381111 - Kyrkoherdetjänsten i Sanda pastorat 657
19381111 - Landsbygden. Havdhem. 687
19381111 - Landsbygden. Vamlingbo. 657
19381111 - Nio minusgrader i Buttle. 690
19381111 - Petterkvist 631
19381111 - Rekryteringen vid försvaret. 555
19381111 - Reseffekt- & Leksaksaffären 598
19381111 - Sjuttiofem år 740
19381111 - Skogsauktion Stenkumla. 707
19381111 - Slite 671
19381111 - Stor möbelauktion i Havdhem 686
19381111 - Till statens revisor 585
19381111 - Tjänsteårsberäkningen bifölls. 509
19381112 - 80-årigt tvillingpar. 824
19381112 - Ägare av fastigheter 541
19381112 - Auktion i Follingbo. 710
19381112 - De nyinryckta krigarna välkomnas. 721
19381112 - Död. Alma Svensson. 750
19381112 - Gotlands artillerikår. 562
19381112 - Gotländska jordbrukets löner. 576
19381112 - HANSA - Silja. 701
19381112 - Hur blir vädret? 598
19381112 - Idrott och Sport. 571
19381112 - Krigsmans erinran vid A. 7. 606
19381112 - Kyrkbröllop 567
19381112 - Landsbygden. När. 854
19381112 - Landsbygden. Viklau. 775
19381112 - Landsfiskalerna. 573
19381112 - Nya bestämmelser om ecklesiastika fastighetsförvaltningen. 559
19381112 - Petterkvist 646
19381112 - REGINA - Kvinnor i bur. 685
19381112 - Se upp med lösdrivare! 825
19381112 - Skolan som gudstjänstlokal. 648
19381112 - Som tillsyningsman 594
19381112 - Vigsel 559
19381112 - Visby flygfält. 634
19381114 - Auktion i Follingbo. 692
19381114 - Bungenäs fyr 778
19381114 - Död. BENGT. 581
19381114 - En befattning såsom kriminalpoliskonstapel 598
19381114 - Fältskjutning i Bara. 788
19381114 - Från hamnen. 614
19381114 - Gotlands Gille i Stockholm. 856
19381114 - HANSA - Röda havets hemlighet. 774
19381114 - Hemse. 726
19381114 - Idrott och Sport. 747
19381114 - Klintehamn 822
19381114 - Körde på Hagbylundsbussen. 573
19381114 - Landsbygden. Anga. 730
19381114 - Landsbygden. Burgsvik. 708
19381114 - Landsbygden. Garda. 750
19381114 - Landsbygden. Havdhem. 749
19381114 - Landsbygden. Kräklingbo. 722
19381114 - Landsbygden. Lärbro. 751
19381114 - Landsbygden. När. 986
19381114 - Landsbygden. Östergarn. 698
19381114 - Landsbygden. Träkumla. 695
19381114 - Landsbygden. Vall. 758
19381114 - Landsbygden. Vallstena. 832
19381114 - Legala notiser. 645
19381114 - Lysning 615
19381114 - På sin femtioårsdag 752
19381114 - Petterkvist 720
19381114 - Postverket. 572
19381114 - Rättegångssaker. 900
19381114 - ROXY - Swing Doktorn 724
19381114 - Slite 711
19381114 - Striden om Kullens fyrplats. 514
19381114 - Växelloket spårade ur. 571
19381115 - "Luftskyddarna" sammanträda. 598
19381115 - Å auktionen vid Hagvall, Helvigs, Fole, 674
19381115 - Den nya tyganstalten. 536
19381115 - Död. Olof Niklas Johansson. 674
19381115 - Dödsfall. 704
19381115 - Från hamnen. 625
19381115 - Gotland på ett lägre plan? 704
19381115 - Gotlands norra domsaga. 551
19381115 - Härmed kungöres, 675
19381115 - Hur blir vädret? 541
19381115 - Kronans rätt vid laga skifte. 778
19381115 - Petterkvist 694
19381115 - REGINA - Erotk. 719
19381115 - Sjuksköterska vid Gotlands trupper. 561
19381115 - Skoltandläkarebefattningen 555
19381115 - Statslån lör inköp av hästar. 502
19381115 - Trettioårsjubileum 582
19381115 - Vigsel. 584
19381115 - Visby allmänna nykterhetskommtté 600
19381116 - Arbetena i Nordergravar reservarbete? 645
19381116 - Bröllop 579
19381116 - Civilarbetarnas tjänstgöring. 555
19381116 - Död. A. W. Pettersson. 658
19381116 - Död. Alice Thunberg. 777
19381116 - Död. Lars Niklas Hallgren. 873
19381116 - Dödsfall. 951
19381116 - Gotlands kustartillerikår. 489
19381116 - Gotlands trupper. 595
19381116 - Handeln med ammunition. 997
19381116 - Hemse 682
19381116 - Hur blir vädret? 525
19381116 - Klintehamn. 901
19381116 - Landsbygden. Havdhem. 918
19381116 - Landsbygden. Näs. 714
19381116 - Landsbygden. Stenkumla. 662
19381116 - Landsbygden. Vamlingbo. 746
19381116 - Landsbygden. Väte. 656
19381116 - Landskamrerstjänsten. 487
19381116 - Lösöreauktion i Gothem. 708
19381116 - Luftskyddet. 563
19381116 - Målet om Lina myr. 538
19381116 - Mycket väsen ont befordringen till Kullen. 639
19381116 - Om den statsunderstödda sjukkasserörelsen 817
19381116 - Ordensregn på tisdagen. 507
19381116 - Petterkvist 667
19381116 - Råd angående mul- och klövsjuka. 674
19381116 - Röda Kvarn - Den stora Kärleken. 778
19381116 - Sällskapet G. G. 609
19381116 - Tack. GUSTAV HÖGBERG. 678
19381116 - Till skoltandläkare 595
19381116 - Till tillsvningslärarinna 633
19381116 - Visby husmodersförening 628
19381118 - Auktion i Bara. 800
19381118 - Auktion i Hejde. 718
19381118 - Befriad från betalningsskyldighet. 771
19381118 - Det Slite som går, och... 1039
19381118 - Dödsolycka med lättviktare. 1369
19381118 - Elektrifieringen. 647
19381118 - Ett hotande eldsvådetillhud, 864
19381118 - Fastighets - och lösöreauktion i Sproge. 720
19381118 - Fastighets- och lösöreauktion i Fröjel. 661
19381118 - Fastighets- och lösöreauktion i Vänge. 680
19381118 - Fastighetsauktion vid Halor i Rone. 655
19381118 - Femtio år 725
19381118 - Förvärv av fastigheter. 721
19381118 - Gotlands artillerikår. 561
19381118 - Gotländska Gårdar. 1681
19381118 - Ha kolgasbilarna ingen framtid på Gotland? 727
19381118 - Hur blir vädret? 586
19381118 - Idrott och Sport. 641
19381118 - Inga husdjurssjukdomar på Gotland. 593
19381118 - Kungörelse. 753
19381118 - Landsbygden. Alva. 709
19381118 - Landsbygden. Fröjel. 721
19381118 - Landsfiskal Tigerhielm avtackad på Allekvia. 862
19381118 - Mästerby får låna. 695
19381118 - Norra häradsrätten. 1046
19381118 - Ny sjukkassa bildad i Gothem. 764
19381118 - Petterkvist 719
19381118 - Polisarrestfrågan i Slite. 752
19381118 - Runstenen får förvaras i Gotlands fornsal. 629
19381118 - Sextio år 806
19381118 - Skogsauktion i FARDHEMS PASTORAT. 672
19381118 - Skogsauktion i Gammelgarn. 696
19381118 - Skogsauktion. 746
19381118 - Tillkännagivande 609
19381118 - Unga krigare. 595
19381118 - Vigsel 658
19381121 - Anbud å fastighet. 704
19381121 - Auktion i Kappelshamn. 673
19381121 - Bröllop 536
19381121 - De frivilliga luftskyddarna, 591
19381121 - Dödsfall. 601
19381121 - Egnahemsbyggarna klarade sig bra 547
19381121 - En ringmärkt fiskmås 609
19381121 - Enskilda vägarna. 537
19381121 - Femtio år 692
19381121 - Från hamnen. 596
19381121 - Genom exekutiv auktion, 830
19381121 - HANSA - Robin Hoods ÄVENTYR 734
19381121 - Hovrätten ändrade ej domen. 638
19381121 - Hur blir vädret? 559
19381121 - I här fört föreningsregister 1037
19381121 - Idrott och Sport. 846
19381121 - Landsbygden. Ljugarn. 631
19381121 - Landsbygden. Stånga. 740
19381121 - Legala notiser. 683
19381121 - Lösöreauktion i Hellvi. 714
19381121 - Motboksstatistik. 591
19381121 - Mul- och klövsjukan. 702
19381121 - Nya släktnamn. 582
19381121 - Om luftskydd i Visby. 643
19381121 - Örlogsmän i farvattnen. 586
19381121 - Petterkvist 714
19381121 - Rättegångssaker. 677
19381121 - Röda Kvarn - Den stora lögnen. 760
19381121 - ROXY - Om jag vore Kung. 759
19381121 - Sextio år 1342
19381121 - Slite 953
19381121 - Soldatmissionssällskapet får kollektmedel? 560
19381121 - Uppmuntringspris till hästuppfödare. 756
19381121 - Vägunderhållet på Gotland 529
19381121 - Vården av tuberkulösa. 590
19381121 - Visby segelsällskap 603
19381122 - Andliga vården vid Gotlands trupper. 567
19381122 - Auktion i Stenkumla. 755
19381122 - Död. Ida Hallberg. 879
19381122 - Död. MOR. 589
19381122 - Epidemirapporten 905
19381122 - Femtio år 631
19381122 - Fiskebåt på drift. 756
19381122 - Fiskmärkningarna. 1071
19381122 - Flygövningar vid Fårösund. 706
19381122 - Förestående ordförandeskifte i Södra häradsrätten. 531
19381122 - Från Sanda till Stockholms län. 598
19381122 - Friköp av prästjord? 647
19381122 - Genom offentlig auktion 622
19381122 - Gotlands kustartillerikår 690
19381122 - Häktad lör stöld. 659
19381122 - Hästimport. 617
19381122 - Hur blir vädret? 669
19381122 - Konsertmusik å länslasavettet 563
19381122 - Kungörelse. 702
19381122 - Landsbygden. Alskog. 768
19381122 - Landsbygden. Fröjel. 699
19381122 - Landsbygden. Garda. 655
19381122 - Landsbygden. Gothem. 655
19381122 - Landsbygden. Grötlingbo. 747
19381122 - Landsbygden. Östergarn. 639
19381122 - Landsbygden. Vamlingbo. 663
19381122 - Ledigförklarade bataljonsläkarbeställningar 569
19381122 - Marinbesök i Fårösund. 673
19381122 - Nya porträtt till Södra häradets tingshus. 710
19381122 - Othem har fått sin bastu. 835
19381122 - Petterkvist 692
19381122 - Premiering på Visby torg 625
19381122 - Sextio år 709
19381122 - Slite 753
19381122 - Södra häradsrätten. 1499
19381122 - Stenkyrka skoldistrikt. 650
19381122 - Stor möbelauktion i Visby. 569
19381122 - Till lärarinna 751
19381122 - Tvångsarbete för lösdriveri. 674
19381122 - Värdefull egendom 588
19381123 - Död. Jakob Jakobsson. 688
19381123 - Död. Karl Theodor Pettersson. 707
19381123 - Flygfältet i Visby. 570
19381123 - FOLE VERKSTÄDER 672
19381123 - Gotlands trupper. 539
19381123 - Gotländska myrar bli naturreservat? 619
19381123 - HANSA - Kustens glada Kavaljerer. 763
19381123 - Härmed kungöres, 683
19381123 - Idrott och Sport. 817
19381123 - Lotslott under semester. 660
19381123 - Petterkvist 623
19381123 - Renstakning av vägar. 808
19381123 - Röda Kvarn - Styrman Karlssons Flammor. 726
19381123 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 536
19381123 - Slite—Roma järnväg får ny buss. 792
19381123 - Statens tribut 664
19381123 - Tack. VIKTOR BUDIN. 552
19381123 - U-båtsbesök i hamnen. 608
19381123 - Vid konungens allmänna mottagning 485
19381124 - Appelquists Bilaffär. 552
19381124 - Arbetslösheten ökar. 628
19381124 - Baptistmissionens ungdom. 699
19381124 - Bensincisterner till flygplatserna. 708
19381124 - Borgerlig vigsel 746
19381124 - Branden rid S:t Hansgatan 41 766
19381124 - Från artillerikåren. 503
19381124 - Från hamnen. 594
19381124 - Härmed kungöres, 650
19381124 - Hur blir vädret? 564
19381124 - Idrott och Sport. 598
19381124 - Infanterirege mentet. 522
19381124 - Ingen av prästerna vill bli emeriti. 1165
19381124 - Kommunalskatten oförändrad 9 kr. i Visby. 625
19381124 - Landsbygden. Eksta. 660
19381124 - Landsbygden. Fårö. 626
19381124 - Landsbygden. Garda. 639
19381124 - Landsbygden. Grötlingbo. 646
19381124 - Landsbygden. Havdhem. 710
19381124 - Landsbygden. Lye. 672
19381124 - Landsbygden. Sanda. 604
19381124 - Landsbygden. Vallstena. 674
19381124 - Landsbygden. Vamlingbo. 587
19381124 - Landsbygden. Västerhejde. 709
19381124 - Landsbygden. Väte. 635
19381124 - Lärarinnan på Sandön vill flytta. 799
19381124 - Lye kyrkas reparation. 663
19381124 - Marinen. 536
19381124 - Medelstillgången för vägunderhållet. 653
19381124 - Militärbefälhavarens inspektionsrapport. 699
19381124 - Motorseglare slet förtöjningarna. 703
19381124 - Orkan på havet. 693
19381124 - Petterkvist 640
19381124 - Riksdagsman Hj. Gustafson i Dädesjö 681
19381124 - Röda—Korskrets i Ganthem. 804
19381124 - Sextio år 764
19381124 - Skogsauktion 668
19381124 - Slite 729
19381124 - Småbåtshamn för 261,000 i Fårösund. 666
19381124 - Sockerfabriken bidar höstregn. 749
19381124 - Till militär besiktningsman 544
19381124 - Tingstäde har fått betongväg och trottoar. 842
19381124 - Vall—Hogrän S. L. U.-avd. 751
19381124 - Vidgad ansökningsrätt för Gotlands präster. 507
19381126 - Åttiofem år 645
19381126 - En lustresa till Gotska Sandön. 871
19381126 - En tombolaförsäljning 693
19381126 - Garda och Alskog ha fått nytt skolreglemente. 765
19381126 - HANSA - Kustens glada Kavaljerer. 690
19381126 - Hur blir vädret? 588
19381126 - Kontrollslakteriet i Visby. 617
19381126 - Länsnykterhetsnämderna. 785
19381126 - Lantmäterisammanträde 648
19381126 - På Sjömanshemmet. 764
19381126 - Petterkvist 683
19381126 - REGINA - Booloo. 1382
19381126 - Remontuppköpen på Gotland. 543
19381126 - ROXY - Om jag vore Kung. 679
19381126 - Sextio år 695
19381126 - Sjuttio år 749
19381126 - Skogsauktion. 731
19381126 - Slite 802
19381126 - Tvisten om förste provinsialläkartjänsten. 651
19381126 - Veterinärerna. 659
19381128 - Epizootien sprider sig! 1482
19381128 - Givande razzia i Ronehamns trakten. 1123
19381128 - Idrott och Sport. 1301
19381129 - Eftervården av frigivna fångar. 714
19381129 - Hur blir väder? 698
19381129 - Idrott och Sport. 905
19381129 - Klintehamn 793
19381129 - Lickershamns fiskehamn. 738
19381129 - Minnesfest på regementet. 624
19381129 - Om Visby måste utrymmas 691
19381129 - Pensionärshemmen. 660
19381129 - Petterkvist 693
19381129 - Prövningsnämnderna. 551
19381129 - Rekryteringen vid gotlandstrupperna. 600
19381129 - Skogsstaten. 594
19381129 - Skogsvårdsavgifter 530
19381129 - Slite 754
19381129 - Trafiken får allt större svängrum på Gotland. 1307
19381129 - Visby stadsmissions syförening 645
19381130 - Bara skytteförening 889
19381130 - Brist i truppsjukvårdsanslaget. 635
19381130 - Den första direkta sändningen marmorplattor 604
19381130 - Engelsk gräddkola 681
19381130 - Förlossningsvården på Gotland. 930
19381130 - Från hamnen. 644
19381130 - Gotlands infanteriregemente. 604
19381130 - Handelstillståndet beviljas? 675
19381130 - Härmed kungöres 749
19381130 - Hembygdsfilm på Arbetareföreningen. 607
19381130 - Hur blir vädret? 630
19381130 - Idrott och Sport. 768
19381130 - Jaktprovet måste inställas. 648
19381130 - Klintebio 799
19381130 - Landsfiskalerna. 669
19381130 - Lysning 587
19381130 - På förslag till tvenne småskollärarinnetjänster 813
19381130 - På sin 60-årsdag 768
19381130 - Petterkvist 695
19381130 - Sextio år 732
19381130 - Sjömanshemmets försäljning 594
19381130 - Tack. FERDINAND HEJDSTRÖM. 635
19381130 - Urtima landsting först på nyåret. 611
19381130 - Visby rullföringsexpedition. 589
19381130 - Visbylottornas pepparkakstombola 640