19381105 - Trollkarlen Ramis turné

Trollkarlen Ramis turné

på landsbygden fortgår alltjämt till omkring den 15 nov., och som av annons i dagens tidning framgår gästar Rami åter Hemsebio måndagen den 7 dennes. På tisdag blir det föreställning i Roma godtemplarlokal, onsdag Västkinde bygdegård, torsdag Väte godtemplarlokal, fredag Ljugarns turistpaviljong.
Lördagen den 12 kl. 11 e. m. blir det nattin på Reginabio här i Visby, vartill biljetter kunna köpas i kassan fr. o. m. torsdag. Slutligen gästar turnén Malmgard i Stånga söndagen den 13.Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1938
N:r 257
Lösnummerpris 10 öre