19381105 - Rain ger repris.

Rain ger repris.

På mångas begäran giver trollkarlen Rani åter en seans å Hemse Bio måndagen den 7 nov. kl. 8. Vi råda till att skaffa biljetter i tid.Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1938
N:r 257
Lösnummerpris 10 öre