19381105 - Landsbygden. Anga.

Landsbygden.

ANGA.
En högtidlig jordfästning ägde på fredagen rum i Anga kyrka, då hemmansägaren Olof Klasson vigdes till den sista vilan. I sorgehuset i Österby samlades många anhöriga till den bortgångne från församlingen och andra församlingar. Sedan en andaktsstund hållits, företogs färden till kyrkan under klockringning, varefter kistan inbars under orgelmusik. Sedan ps. 144: 3-5 unisont sjungits, talade kyrkoherden i anslutning till ett bibelord och förrättade jordfästningen, varefter begravningsmässan utfördes. Efter ps. 579: 5 utbars kistan och sänktes i familjegraven.
Många kransar nedlades vid graven. Till sist sjöngs ps. "När jag slutar mina dagar".Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1938
N:r 257
Lösnummerpris 10 öre