19381105 - Efter "sjöslaget" vid engelska kusten.

Efter "sjöslaget" vid engelska kusten.

Efter "sjöslaget" vid engelska kusten

Överst: Kaptenen på den sänkta spanska ångaren "Gatabria", hans hustru och två barn samt en steward fotograferade i Cromer efter räddningen.
Under: Räddningsbåten med den räddade kaptensfamiljen halas i land i Cromer.Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1938
N:r 257
Lösnummerpris 10 öre