19381105 - Petterkvist: Kanske bäst med fredlig uppgörelse

Petterkvist: Kanske bäst med fredlig uppgörelse . . .Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1938
N:r 257
Lösnummerpris 10 öre