19381107 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Visby rådhusrätt.

Misslyckad smuggling.
För försök att smuggla in tobak från ett fartyg i Fårösund dömdes en person till 20 kronors böter.

Olaga gårdfarihandel
kostade en person 15 dagsböter.

Underlåten registrering
av motorcykel taxerades av rätten till 15 kronors böter.
En lastbilschaufför, som icke gjort de stadgade anteckningarna i sin trafikbok, dömdes till 15 dagsböter.

Ett digert syndaregister
hade en ung man att svara för. Han hade tre gånger brukat en annan persons motorcykel, vilket kostade honom 25 dagsböter för varje gång. Dessutom bötade han 30 dagsböter för att han icke haft körkort samt 5 dagsböter för att han inte vid "lånen" observerat att registreringsskylten var felaktig.

Av fem fyllerister
bötade fyra 15 kr. och en 25 kr.Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258
Lösnummerpris 10 öre