19381107 - Petterkvist: En perfekt dammsugare demonstreras gratis

Petterkvist: En perfekt dammsugare demonstreras gratis — bara det finns elström.Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258
Lösnummerpris 10 öre