19380405 - Landsbygden. Näs.

Landsbygden.

NÄS, 3 april.
Missionsföredrag hölls på torsdagskvällen i missionshuset härstädes av kongomissionär V. Hedlind. I föredraget som illustrerades med ljusbilder gav talaren en inblick i Central-Afrikas natur och folkliv, samt en intressant skildring av det missionsarbete som bedrives bland kongofolket.
På lördagskvällen hölls i samma lokal fredsmöte med föredrag av Svenska Världsfredsmissionens resetalare redaktör Thore Neisson. I sitt intressanta och sympatiskt framförda föredrag sökte taL bl. a. analysera krigets verkliga orsaker, och att väcka tanken inför de ohyggligheter som kriget medför. Efter föredraget upptogs en kollekt till förmån för Spaniens nödlidande barn.
60 år fyller om lördag den 9 dennes hemmansägaren och kyrkovärdes Oskar Mattsson, Gans i Näs.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78
Lösnummerpris 10 öre