19380405 - Landsbygden. Hellvi.

Landsbygden.

HELLVI, 4 april.
Hellvi distrikt av Gotlands konsumtionsförening hade sitt årsmöte i Folkets hus på söndagen under ordförandeskap av hr Emanuel Eriksson. De av styrelsen, förvaltningsrådet och revisorerna framlagda berättelserna godkändes av mötet, varvid särskilt underströks det tack styrelsen framfört till sin ordförande under 20 år hr rektor R. Steffen, som avgick från denna post i höstas.
Till medlemsråd valdes fru Ingrid Pettersson, hrr Ernst Olsson, Hilmer Johansson, Karl Eriksson och Albert Boman. Suppleanter hr V. Green, fru Agnes Lundin, hrr Gust. Blomberg, Emanuel Eriksson och Gustav Wahl. Ombud till årsmötet blevo fru Ingrid Pettersson, hrr Hilmer Johansson, Ernst Olsson och Helmer Granqvist med som suppleanter hrr Karl Eriksson, Svante Klintbom, Kristian Engström och Axel Johansson.
Mötet ägnade stående en tyst minut åt minnet av förre föreståndaren Edmund Lerberg, som under året avlidit.
Efter mötesförhandlingarna skildrade hr N. Lunden från Stockholm, det intresse som svensk konsumentkooperation väckt särskilt i Amerika, och som tagit sig uttryck i en ständigt stigande ström av amerikanska besökare hos de kooperativa föreningarna och anläggningarna i Sverige. Dessutom drack man kaffe och dansade av hjärtans lust till klämmig dragspelsmusik.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78
Lösnummerpris 10 öre