19380405 - Landsbygden. När.

Landsbygden.

NÄR, 5 april.
Närs äldsta invånare, fröken Kristina Lauberg i Hallute, fyller den 7 april 99 år. Trots den höga åldern har hon god hälsa och är synnerligen pigg och vaken.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78
Lösnummerpris 10 öre