19380407 - Död. Maria Ahlström.

Att vår kära syster och moster Maria Ahlström fick hembud i dag i sitt 80 levnadsår, sörjd och saknad, tillkännagives härmed.
Ejmunds i Gerum den 6 april 1938.
OLIVIA WAHLBY.

Det finna ett hem långt bortom gravena sköte,
där vi hos Gud får evigt stämma möte,
när rum och tid oss skilja här, mitt hem är där.

Maria AhlströmGotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80
Lösnummerpris 10 öre