19380407 - Sextio år

Sextio år

fyller om lördag den 9 april hemmansägaren och kyrkovärdes Oscar Mattsson, Gans i Näs. Ledamot av kyrkorådet sedan 1909 har hr Mattsson också i ett par decennier varit ledamot av kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen, och vidare har han varit medlem av taxeringsnämnden, hästuttagningsnämnden och livsmedelsnämnden.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80
Lösnummerpris 10 öre