19380407 - Godemansed

Godemansed

har i dag avlagts inför norra häradsrätten av Erland Bendelin, Elintegårda i Västkinde.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80
Lösnummerpris 10 öre